Schuldeiser

Een schuldeiser is een persoon of onderneming die nog een ‘prestatie’ tegoed heeft van een ander. Dit volgt uit een overeenkomst. De nog te verrichten prestatie wordt vaak ook aangeduid als ‘schuld’. De schuldeiser kan dus nog een schuld opeisen, vandaar de term schuldeiser. De partij die de prestatie aan de schuldeiser moet leveren, wordt ‘schuldenaar’ genoemd. Als de prestatie bestaat uit het betalen van een geldbedrag, wordt de partij die nog een bedrag moet betalen een ‘debiteur’ genoemd. Partijen die prestatie in geld verlangen worden ook wel ‘crediteuren’ genoemd.

De term schuldeiser kan het beste worden toegelicht met een voorbeeld. Stelt u zich de koop en verkoop van een laptop voor. U sluit dan een koopovereenkomst met de verkoper. Dat kan ook mondeling. Op basis van deze overeenkomst dienen zowel u als de verkoper bepaalde prestaties te leveren. De prestatie van u als koper is doorgaans het betalen van een geldsom aan de verkoper. Daartegenover staat de prestatie van de verkoper die bestaat uit het leveren van de laptop aan u. Bij het sluiten van een koopovereenkomst zijn er dus verplichtingen tot het leveren van een prestatie bij zowel de koper als verkoper. Zowel de koper als verkoper kunnen aanspraak maken op een prestatie. Bij het aangaan van de koopovereenkomst zijn de koper en verkoper dus schuldeiser en schuldenaar van elkaar.

Als de koper heeft betaald maar de verkoper niet heeft geleverd, dan is de koper de schuldeiser en de verkoper de schuldenaar. In de situatie waarin de verkoper heeft geleverd maar de koper (nog) niet betaald, is de verkoper schuldeiser en de koper schuldenaar. Dat betekent dat wanneer nog géén betaling en géén levering heeft plaatsgevonden, koper en verkoper zowel schuldeiser als schuldenaar zijn.

Indien u als schuldeiser te maken krijgt met een partij die zijn of haar verplichtingen niet nakomt, kunt u juridisch advies inwinnen. Dat geldt ook voor het geval dat u als schuldenaar niet in staat bent om de vordering van een schuldeiser te voldoen.

Onze advocaten kunnende juridische mogelijkheden met u bespreken.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
team Insolventie & herstructurering.

Naar de contactpagina