Skip to main content

Per 3 januari 2018 treedt de Verordening voor Markt in Financiële Instrumenten (MiFIR) en de herziene versie van de Richtlijn voor Markten en Financiële Instrumenten (MiFID II) inwerking. De reden daarvoor is gelegen in het feit dat beleggers in de loop der jaren diverse veranderingen op de financiële marken hebben gezien; niet alleen zijn de diensten en financiële instrumenten toegenomen, ook zijn deze complexer geworden.

Achtergrond
De voorganger van de MiFID II en MiFIR is de MiFID I. Deze richtlijn had als doel om efficiënte markten te creëren waarbij beleggers goed beschermd zouden zijn. Door drie oorzaken werd duidelijk dat MiFID I niet meer toereikend was om dit doel te bereiken: de veranderende markt (door de toename van alternatieve handelsplatformen is de informatie over koesvorming en liquiditeit versnipperd), technologische ontwikkelingen (grote spelers maken gebruik van algoritmehandel; kleine spelers die niet in staat zijn tot het doen van grote investeringen worden deels buitenspel gezet) en de financiële (krediet)crisis.

Wijzingen
In artikel 4 lid 1 introduceert de MiFID II een nieuwe categorie handelsplatform: de Organised Trading Facility (OTF). Met de OTF wordt beoogd om elk handelssysteem in financiële instrumenten onder een bepaalde mate van toezicht te stellen en daarmee een “level playing field” te realiseren. Met de introductie van de OTF gaan eisen, die nu alleen van toepassing zijn op de gereglementeerde markt en een beleggingsonderneming met systematische internalisatie, ook gelden voor de transacties die buiten deze handelsplatformen plaatsvinden. Dit zijn bijvoorbeeld regels op het gebied van: billijke en ordelijke handel, uitvoering van orders, pre- en post-trade transparantie, toelating van financiële instrumenten en toelating van leden tot die platformen. Op een OTF kunnen geen transacties in aandelen worden verricht.

In artikel 3 jo. 13 MiFIR worden de bij MiFID I geboden ontheffingsmogelijkheden van pre- en post-trade transparantieverplichtingen (verplichtingen om informatie zoals aanbod, prijs en volume van gemaakte transacties openbaar te maken) versterkt. De MiFID II introduceert tevens Consolidated Tape Providers, waarmee de informatie in een elektronische datastroom bij elkaar wordt gebracht.

MiFID II breidt ten slotte de bij MiFID I geïntroduceerde vergunningplicht uit. Het gaat dan onder meer om handelaren voor eigen rekening, handelaren in grondstofderivaten en zogenaamde High Frequency Trading-handelaren. 

Conclusie
In de loop der jaren is er veel veranderd is op de financiële markten. Met de inwerkingtreding van de MiFIR en de MiFID II is de bijbehorende regelgeving actueel. Deze regelgeving heeft niet alleen de reikwijdte van de al bestaande regels uitgebreid, maar ook is er op verschillende onderdelen gedetailleerde regelgeving vastgesteld.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de inwerkingtreding van de MiFIR en de MiFID II, neem dan contact op met Marc Leclair.

Januari 2018