Skip to main content

In eerdere nieuwsbrieven hebben wij u al geïnformeerd over aanstaande nieuwe wetgeving. We hebben het civielrechtelijke bestuursverbod en de herziening strafbaarstelling van faillissementsfraude reeds toegelicht. Kort samengevat, houdt het civielrechtelijke bestuursverbod in dat een (feitelijk) bestuurder van een failliete rechtspersoon onder bepaalde omstandigheden kan worden verboden om nog langer bestuurder te blijven van andere rechtspersonen. De herziening strafbaarstelling van faillissementsfraude beoogt de strafbaarstelling van bepaalde veel voorkomende fraudedelicten in faillissementen te vereenvoudigen, zodat de vervolging van dergelijke delicten eenvoudiger wordt. Beide wetsvoorstellen zijn inmiddels op 1 juli 2016 in werking getreden.

Mocht u meer willen weten over deze wetgeving dan verwijs ik u naar de eerdere bijdragen over deze aangenomen wetsvoorstellen.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp of heeft u andere vragen, neem dan contact op met Lodewijk Hox.  U kunt uiteraard ook contact opnemen met een van de andere advocaten van ons team insolventie & herstructurering.

Publicatie uit nieuwsbrief insolventie & herstructurering juli 2016. Klik hier voor de nieuwsbrief.