Skip to main content

Zoals wij reeds eerder berichtten, is op 11 juli 2014 door leden van D66, PvdA en VVD het Wetsvoorstel Beperking gemeenschap van goederen ingediend. Op 19 april 2016 is dit wetsvoorstel aangenomen door de Tweede Kamer en op 28 maart 2017 heeft ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen. Thans is bekend dat de wet op 1 januari 2018 in werking zal treden.

Dit betekent dat de wet van toepassing zal zijn op alle huwelijken die gesloten worden vanaf 1 januari 2018, tenzij de echtgenoten van dit stelsel afwijken door het opstellen van huwelijkse voorwaarden. De nieuwe wet kan echter óók van toepassing zijn op reeds bestaande huwelijken. Blijkens het overgangsrecht is immers niet de datum van het huwelijk bepalend voor de vraag of de nieuwe wet van toepassing is, maar de datum van het ontstaan van de gemeenschap van goederen. Indien de echtgenoten bijvoorbeeld vóór 1 januari 2018 gehuwd zijn en destijds in hun huwelijkse voorwaarden iedere gemeenschap van goederen hebben uitgesloten (zogenaamde “koude uitsluiting”), en ná 1 januari 2018 bij huwelijkse voorwaarden alsnog de wettelijke gemeenschap van goederen invoeren, is de nieuwe wet van toepassing.

Voor meer informatie over de inhoud van de op 1 januari 2018 in werking tredende wet, verwijzen wij u naar ons eerdere blog. Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met onze advocaten van team Familierecht. Zij zijn u graag van dienst.

Mei 2017