Skip to main content

Wijzigingen voor zorginstellingen

De nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen die per 1 juli 2021 in werking treedt, brengt ook voor zorginstellingen belangrijke wijzigingen met zich mee. De bedoeling van deze wet is om de kwaliteit van bestuur en toezicht bij onder andere stichtingen en verenigingen te verbeteren.

Deze algemene wet heeft belangrijke gevolgen voor bestuurders en interne toezichthouders. Zo zal een indirect persoonlijk tegenstrijdig belang van een bestuurder of toezichthouder (slechts) tot uitsluiting van de besluitvorming leiden en niet van de bevoegdheid om de zorginstelling te vertegenwoordigen.

Verder wordt de mogelijkheid om rechterlijk in te grijpen in het bestuur én de raad van toezicht vergroot en wordt de wettelijke grondslag voor aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders uitgebreid. Ook moet in de statuten de waarneming van bestuurders en toezichthouders worden geregeld bij belet en ontstentenis. Naast deze algemene wet blijven voor de zorgsector uiteraard de sector specifieke regels gelden.


Wilt u meer informatie?

Ons team Corporate Advisory heeft de belangrijkste wijzigingen op een rijtje gezet. Heeft u vragen over de impact van deze wetswijziging op uw zorginstelling, neem dan contact op met Judith Wintgens van ons Team Zorg of Dirkje Mandigers van ons team Corporate Advisory.

 

 

Mei 2021