Skip to main content

Maandag 21 september verdedigde onze ondernemingsrechtadvocaat Jeffrey van Nuland met succes zijn proefschrift “Beleidsbepaling en Aansprakelijkheid: Een drieluik over de feitelijke beheersing van vennootschappen” aan Maastricht University. Een onderzoek dat betrekking heeft op de aansprakelijkheid die voortvloeit uit het bepalen van beleid bij een vennootschap. Jeffrey schreef zijn proefschrift aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van Maastricht University. Zijn promoters Prof. dr. C.A. Schwarz en Prof. dr. J.J.A. Hamers zijn verbonden aan respectievelijk Erasmus University Rotterdam en Maastricht University.

Jeffrey’s proefschrift behandelt de aansprakelijkheid die voortvloeit uit het bepalen van beleid bij een vennootschap. Bestuurders en aandeelhouders van vennootschappen zijn in beginsel niet aansprakelijk voor verplichtingen van de vennootschap. Onder bijzondere omstandigheden kan van dit uitgangspunt worden afgeweken, zodat de bestuurder of aandeelhouder toch aansprakelijk kan zijn. Een dergelijke aansprakelijkheid kan ook gelden voor personen die géén formele bestuurspositie bij de vennootschap bekleden, maar zich wel als zodanig hebben gedragen.  De auteur beschrijft verschillende gevallen waarin aansprakelijkheid voor beleidsbepaling kan worden aangenomen, onderscheidt verschillen en parallellen tussen de diverse regelingen en doet praktische handreikingen.

September 2020