Skip to main content

In verband met de coronacrisis proberen werkgevers loonkosten te reduceren. Zo ook in de kwestie die recent aan de kantonrechter Rotterdam werd voorgelegd. In deze zaak ging het voornamelijk om de ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Daarnaast was in geschil of het de werkgever was toegestaan om in verband met de corona-crisis de werknemer te verplichten tot 1 juni 2020 ten minste 20% van zijn verlofuren op te nemen. De werkgever was van mening dat hij gebruik mocht maken van het eenzijdig wijzigingsbeding uit de arbeidsovereenkomst vanwege de slechte bedrijfseconomische omstandigheden door de coronacrisis. De werknemer kon zich hier niet in vinden en vorderde betaling van zijn volledige aantal verlofuren.

De kantonrechter oordeelt dat een werkgever de werknemer alleen kan verplichten in te stemmen met een eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden als de werkgever een zwaarwichtig belang heeft en het belang van de werknemer dat door de wijziging wordt geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.

De werkgever in deze kwestie vond de coronacrisis een zwaarwichtig belang is. De rechtbank oordeelt echter dat het enkel verwijzen naar de coronacrisis niet voldoende is om een zwaarwichtig belang aanwezig te achten. Daarnaast acht de rechtbank het van belang dat in de brief aan werknemer staat opgenomen dat er sprake is van een uitgangspunt en dat een en ander geschiedt in overleg met de leidinggevende. Dit overleg is er nimmer geweest en daarnaast was de werknemer op het moment dat de brief werd verstuurd op non-actief gesteld. De rechtbank acht het dus niet gerechtvaardigd dat de werknemer 20% van zijn vakantie-uren moet inleveren.

Conclusie

In het onderhavige geval werd geoordeeld dat het niet is toegestaan dat een werkgever, enkel in verband met de corona-crisis, de werknemer verplicht om verlofuren op te nemen. In dit soort gevallen is er geen sprake van een zwaarwichtig belang waarvoor de werknemer moet wijken. Als de werkgever echter meer feiten naar voren had gebracht waarom dat zij een zwaarwichtig belang hadden en wat de nadelige (financiële) gevolgen van de coronacrisis zijn of waren dan had het oordeel anders kunnen zijn.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met een van de advocaten van team Arbeidsrecht. Wij houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen in het Arbeidsrecht via onze landingspagina en Arbeidsrecht LinkedIn pagina.

21 juli 2020