Kennissessie Sociaal Zekerheidsrecht

Als werkgever komt u regelmatig in aanraking met het sociaal zekerheidsrecht. Niet enkel als het gaat om premieheffing, maar ook bij de uitkeringssystematiek. Denk aan de werknemer die na uitdiensttreding aanspraak wenst te maken op WW of aan de werknemer die ziek uit dienst treedt en een beroep doet op de Ziektewet of op de WIA. In deze interactieve kennissessie bespreken Anouk Cordang en Erna Ulen enkele actualiteiten en enkele praktijkvoorbeelden die zich bevinden op het raakvlak van het arbeidsrecht en het sociaal zekerheidsrecht en dan met name op het gebied van arbeidsongeschiktheid (Ziektewet en WIA) en werkloosheid (WW). De kennissessie is gericht op werkgevers (zowel de eigenrisicodrager als de publiek verzekerde) en biedt gelegenheid om met elkaar te sparren over deze complexe thema’s.

Het programma:

15:15 – 15:30 uur Ontvangst
15:30 – 16:30 uur Kennissessie
16:30 – 17:30 uur Netwerkborrel

Praktische informatie

Datum en tijd
17 mei 2022  – DOMUSDELA, Eindhoven
24 mei 2022  – MECC, Maastricht
31 mei 2022 – Van der Valk, Venlo

15:15 – 17:30 uur

Fysiek
U ontvangt voorafgaand aan de kennissessie een mail met praktische informatie.

Meld u nu aan

U kunt zich niet meer via de website aanmelden voor de kennissessie. Wilt u toch deelnemen? Stuur dan een mailtje naar cam@boelszanders.nl.

Contactgegevens

Heeft u vragen over de BZ kennissessie dan kunt u contact opnemen met Eloy Noya via cam@boelszanders.nl.