Skip to main content

Steeds meer gemeenten maken gebruik van kentekenparkeren. In plaats van het verkrijgen van een papieren bon bij een parkeerautomaat, voert de parkeerder zijn of haar kenteken in bij de betaalautomaat of in een app. Gemeenten kunnen door middel van scanauto’s eenvoudig controleren of een parkeerder heeft betaald. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 7 februari 2019 geoordeeld dat kentekenparkeren geen inbreuk vormt op de privacy van automobilisten.

Belanghebbende had een procedure aangespannen tegen de gemeente Amsterdam naar aanleiding van een parkeerboete. Naar eigen zeggen had belanghebbende wel willen betalen, maar was dit niet mogelijk zonder de registratie van privégegevens. Volgens belanghebbende heeft een burger op grond van artikel 8 EVRM het recht zo weinig mogelijk sporen achter te laten om zijn privéleven te beschermen. Daarnaast stelt belanghebbende dat veel onduidelijkheid bestaat over de opslag en verwerking van de gegevens bij het systeem van kentekenparkeren. Het is niet duidelijk of de gegevens mogelijk voor andere doeleinden worden gebruikt. Bovendien ontbreekt een wettelijke grondslag die een rechtvaardiging voor de inbreuk op de privacy geeft, aldus belanghebbende.

De rechtbank heeft in eerste aanleg geoordeeld dat kentekenparkeren geen inbreuk vormt op de privacy van automobilisten. Belanghebbende ging in hoger beroep, maar werd wederom in het ongelijk gesteld. Volgens het Hof wordt artikel 8 EVRM geschonden indien sprake is van een inmenging door de overheid in het privéleven van een burger, waarvoor geen rechtvaardingsgrond bestaat. Voor de beoordeling of sprake is van een inmenging is de wijze van verzamelen, vastleggen, bewerken en bewaren van gegevens van belang. Daarnaast speelt de redelijke verwachting die de burger in omstandigheden van het geval mocht hebben ten aanzien van zijn privacy een rol. Het Hof kwam evenals de rechtbank tot de conclusie dat het invoeren van het kenteken voor de aanschaf van een parkeerrecht weliswaar het privéleven raakt, maar dat door de korte en beperkte bewaarduur en het beperkte gebruik geen sprake is van een inmenging in het privéleven. Daarnaast worden de redelijke verwachtingen van belanghebbende niet geschaad. Belanghebbende kon immers verwachten dat controle zou plaatsvinden en dat bij en ten behoeve van die controle het kenteken van de auto zou worden geregistreerd. Het toegepaste systeem van kentekenparkeren is derhalve niet in strijd met artikel 8 EVRM en levert geen schending van de privacy van automobilisten op.

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over dit onderwerp ontvangen? Neem dan contact op met een van onze advocaten van team Privacy. Zij zijn u graag van dienst.

April 2019