Skip to main content

De kerstborrel staat weer voor de deur. Tijdens deze kerstborrels wordt vaak de nodige alcohol genuttigd en worden de grenzen van het toelaatbare opgezocht. De vraag is wanneer deze grens is bereikt en het gedrag van een werknemer als ontoelaatbaar moet worden bestempeld. In een arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 7 december 2016 is deze vraag aan de orde gekomen.

De casus is als volgt. Op 18 december 2015 vond de jaarlijkse kerstborrel plaats. Werknemer heeft de nodige alcohol gedronken en is op enig moment in gesprek geraakt met de directeur. Dit gesprek eindigt in een ruzie. Werknemer heeft direct daarna tegen enkele collega’s gezegd dat hij “de directeur door midden wilde schoppen en voor zijn hoofd wilde slaan”.

Rond 0.20 uur wil de directeur de borrel verlaten. Werknemer, die zich in de buurt van de uitgang bevond, heeft op dat moment de directeur vastgepakt en hem getracht te slaan. Uiteindelijk is een collega tussen beide gekomen en heeft voorkomen dat de directeur daadwerkelijk werd geslagen.

Naar aanleiding van deze gebeurtenissen is de werknemer op staande voet ontslagen. Op een later moment heeft de werknemer telefonisch zijn excuses aangeboden en de vernietiging van het ontslag op staande voet ingeroepen.

Zowel bij de kantonrechter als bij het Hof vangt de werknemer bot.

Het hof oordeelt dat het bedreigen van de directeur en de poging om hem te slaan een dringende reden voor ontslag oplevert. De persoonlijke omstandigheden (werknemer is 58 jaar en 25 jaar in dienst geweest), het feit dat de werknemer teveel alcohol op had en een diabetespatiënt is waardoor het gebruik van alcohol versterkend werkt, doen hier niets aan af.

Ook na een dienstverband van 25 jaar hoeft een werkgever niet te accepteren dat een werknemer hem bedreigt en aanvliegt. De werknemer is zelf verantwoordelijk voor de hoeveelheid alcohol die hij tot zich neemt. Er is bovendien meermaals tegen de werknemer gezegd dat hij naar huis moest gaan. Hij bleef evenwel wachten tot de directeur vertrok.

Het hof oordeelt tenslotte dat de werkgever geen transitievergoeding aan de werknemer hoeft te betalen, omdat er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen aan de zijde van de werknemer.

Kortom, het nuttigen van alcohol tijdens de kerstborrel rechtvaardigt geen wangedrag. Wij wensen u fijne feestdagen (en een voorspoedige kerstborrel) toe!

23 december 2016