De ketenregeling bepaalt op welk moment een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd overgaat in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Sinds 1 juli 2015 (Wwz) geldt dat na meer dan drie elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten met een tussenpoos korter dan zes maanden, of als de totale duur van de elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten langer is dan twee jaar, automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.

De WAB gaat weer deels terug naar de oude ketenregeling: na maximaal drie opvolgende arbeidsovereenkomsten, met een tussenpoos korter dan zes maanden, of als de totale duur van de arbeidsovereenkomsten langer is dan drie jaar, ontstaat automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Voor de wijziging van de ketenregeling geldt bij de WAB geen overgangsrecht. Dit betekent dat de wijzigingen bij inwerkingtreding van de wet direct gelden. Dus op een arbeidsovereenkomst, die eindigt op of na 1 januari 2020 is de ketenregeling van drie jaar direct van toepassing, ook als die arbeidsovereenkomst is aangegaan voor 1 januari 2020. Dit is alleen anders indien onder het huidige recht bij cao van de ketenregeling is afgeweken. In dat geval zijn de cao-bepalingen leidend.

Ketenregeling: voorbeeld 1

  • 1e arbeidsovereenkomst – 6 maanden: 1 april 2018 tot 1 oktober 2018
  • 2e arbeidsovereenkomst – 12 maanden: 1 oktober 2018 tot 1 oktober 2019
  • 3e arbeidsovereenkomst – 12 maanden: 1 oktober 2019 tot 1 oktober 2020

De einddatum van de arbeidsovereenkomst en het moment waarop de periode van 2 jaar wordt gepasseerd, liggen ná 1 januari 2020. De nieuwe ketenregeling is van toepassing (3 x 3 x 6). Conclusie: geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Ketenregeling: voorbeeld 2

  • 1e arbeidsovereenkomst – 12 maanden: 1 oktober 2017 tot 1 oktober 2018
  • 2e arbeidsovereenkomst – 16 maanden: 1 oktober 2018 tot 1 februari 2020

De datum waarop de periode van 2 jaar wordt gepasseerd, ligt vóór 1 januari 2020. De oude ketenregeling is dus van toepassing (3 x 2 x 6).

Conclusie: arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd per 1 oktober 2019.

Dit onderdeel van de WAB is in 2019 beschreven. De WAB is inmiddels per 1 januari 2020 inwerking getreden.