Skip to main content

De krant Trouw kopte begin december dat het Verenigd Koninkrijk na de Brexit eisen gaat stellen aan zogenoemd ‘verpakkingshout’ bij de import van producten uit de Europese Unie. Dit betekent dat alle houten pallets en kratten waarmee producten naar de Britse eilanden worden vervoerd (denk aan kratten waarin fruit wordt vervoerd), een hittebehandeling moeten hebben ondergaan. Door deze hittebehandeling wordt eventueel ongedierte dat in het hout vertoeft, gedood. Alleen verpakkingshout dat deze hittebehandeling heeft ondergaan krijgt een keurmerk waarmee het wordt toegelaten tot de Engelse markt.

Geldigheid keurmerken

Bovengenoemde krantenkop is bij uitstek een voorbeeld van de moeilijkheden die de Brexit voor keurmerken met zich mee kan brengen. Binnen de Europese Unie geldt het uitgangspunt dat keurmerken en certificaten die in het ene land zijn afgegeven, in andere landen van de Europese Unie moeten worden erkend. Door de Brexit worden in het Verenigd Koninkrijk afgegeven keurmerken niet meer binnen de Europese Unie erkend. Andersom geldt dat ook Europese keurmerken, zoals het CE-keurmerk niet meer worden geaccepteerd op de Britse markt. Dit kan tot veel administratieve rompslomp leiden bij het importeren en exporteren van goederen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

Meer in het algemeen geldt het volgende. Volgens de regels van de interne markt mogen landen bij de import van producten uit andere Europese landen niet zonder meer aanvullende (veiligheids)eisen stellen aan producten. Men gaat ervan uit dat een product dat eenmaal tot de markt in een land van de Europese Unie is toegelaten, ook in andere landen op de markt kan worden gebracht. Na de Brexit wordt dit anders. Uit het bericht in Trouw blijkt dat het Verenigd Koninkrijk na de Brexit extra eisen gaat stellen aan de kwaliteit van verpakkingshout en daarvoor ook een keurmerk verlangt. Alleen de houten pallets en kratten die een keurmerk van hittebehandeling hebben, mogen naar Engeland worden geëxporteerd.

Hoe nu verder?

Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe precies zal worden omgegaan met de erkenning van specifieke keurmerken in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Het is in ieder geval raadzaam om te controleren of na de Brexit extra eisen worden gesteld aan de producten die u naar het Verenigd Koninkrijk wilt exporteren. Indien een bepaald product een keurmerk heeft of gecertificeerd is, dan is het goed om in het achterhoofd te houden dat deze keurmerken en/of certificaten na de Brexit mogelijk niet meer worden erkend en dat hiervoor aanvullende certificering voor het Verenigd Koninkrijk noodzakelijk is.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de gevolgen van de Brexit? Bekijk dan onze Brexit-pagina.

December 2020