Skip to main content

Kinder- en partneralimentatie wordt jaarlijks op grond van de wet geïndexeerd. De hoogte van het indexeringspercentage is gebaseerd op de loonindexcijfers. Bij Beschikking van de Minister voor Rechtsbescherming is op 4 november 2022 bekend gemaakt dat het indexeringspercentage per 1 januari 2023 3,4% bedraagt, de hoogste inflatiecorrectie sinds 2009.

De wettelijke indexering is van toepassing op alimentatie die is vastgesteld bij rechterlijke uitspraak en op alimentatie die bij overeenkomst tussen partijen is vastgesteld. Dit is slechts anders indien daarvan (bij overeenkomst) is afgeweken of de indexeringsregeling door de rechter is uitgesloten.

Meer informatie
Heeft u hier vragen over of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Ruud Tuinstra of met één van de andere advocaten van Team Familie- en Erfrecht.