Skip to main content

In een artikel dat eerder op onze website is verschenen informeerde wij u over het kort geding dat door de stichtingen Stikstofclaim en Agrifacts tegen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit was aangespannen. Dit om zicht te geven in de onderbouwing van de voorgestelde krachtvoermaatregel. Inmiddels is, na een analyse van Wageningen University & Research (WUR), door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besloten de maatregel niet door te voeren.

Nieuwe ontwikkeling krachtvoermaatregel

De krachtmaatregel had tot doel de aanvoer van ruwe eiwit in voer te beperken en daarmee de ammoniakuitstoot terug te dringen. Met deze maatregel zou meer stikstofruimte worden gecreëerd voor de woningbouw en een aantal infrastructurele projecten.

Inmiddels zijn er nieuwe ontwikkelingen over de omstreden krachtvoermaatregelen.

Op 19 augustus jl. heeft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Minister) in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de krachtvoermaatregel niet zal worden ingevoerd. Er was al geruime tijd veel ophef over de voorgenomen maatregel en boeren demonstreerde in de afgelopen maanden veelvuldig tegen de krachtvoermaatregelen. Het beperken van de hoeveelheid eiwit in het voedsel van de dieren, zou slecht zijn voor de gezondheid en het afweersysteem van de dieren. De effecten van de maatregel zijn inmiddels geanalyseerd door Wageningen University & Research (WUR). Daaruit is naar voren gekomen dat dieren op dit moment weinig eiwit binnen krijgen via hun voedsel. Als gevolg van droogte in Nederland is het gras droger en minder eiwitrijk. Om toch te kunnen voorzien in de eiwitbehoefte van de dieren is het nodig om eiwitrijker krachtvoer te geven en de normen uit de tijdelijke wijziging van de regeling Diervoerders naar boven bij te stellen. Het stikstofeffect van de voorgenomen krachtvoermaatregel zou daarmee teniet worden gedaan. Dit heeft de Minister doen besluiten de regeling in zijn geheel niet door te voeren.

Warme sanering varkenshouderij

De Minister heeft in haar brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de noodzakelijke stikstofruimte voor onder andere woningbouw wordt geleverd vanuit de bestaande maatregel warme sanering varkenshouderij. Over deze voorgenomen maatregelen verscheen eerder een artikel op onze website. Het kabinet is voornemens om een deel van de opbrengst van de warme sanering nu voor woningbouw en enkele wegen in te zetten.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de voorgenomen stikstofmaatregelen of heeft u vragen over wat dit beleid betekent voor uw vergunningaanvraag, bouwplannen of (landbouw)bedrijf? Neem dan contact op met Merel Lentjes of een van de andere advocaten van Team Food & Agri. Zij kunnen u meer vertellen over de juridische ontwikkelingen op dit gebied.

September 2020