Skip to main content

In een eerder artikel informeerden wij u over de impact van de Brexit op de foodsector. Daarin is opgemerkt dat voor verschillende productgroepen andere kwaliteitseisen en controles gelden.

Kwaliteitseisen groenten en fruit

Met het Brexit akkoord dat op 24 december 2020 tussen de EU en het VK tot stand is gekomen, zijn onder andere afspraken gemaakt over het beperken van invoerrechten. Dit neemt niet weg dat het VK na uittreden uit de EU wordt aangemerkt als ‘derde’ land. Dit betekent dat bij de uitvoer van producten naar ‘derde’ landen Europese regelgeving van toepassing is voor de kwaliteitseisen die aan deze producten worden gesteld. Voor invoer en uitvoer van en naar ‘derde’ landen van groenten en fruit gelden op basis van de Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 concrete handelsnormen.

Toezicht kwaliteitseisen

In Nederland houdt het Kwaliteits- Controle Bureau (KCB) toezicht op de naleving van deze regelgeving. Het KCB is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en wordt aangestuurd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministerie van LNV) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Kwaliteitscertificaat

Het VK maakt na 1 januari 2021 geen onderdeel meer uit van de EU. Dit betekent dat bij de export van groenten en fruit naar het VK rekening moet worden gehouden met de geldende Europese export wetgeving. Bij de export moet een KCB-kwaliteitscertificaat zijn bijgevoegd. Dit certificaat krijg je nadat de zending bij het KCB is aangemeld via het geautomatiseerde -Cert NL systeem. Deze aangifteplicht voor levering aan het VK geldt vanaf 1 april 2021. Met ingang van deze datum ziet de Douane erop toe dat zendingen van groenten en fruit naar het VK zijn voorzien van een KCB-kwaliteitscertificaat. Zonder dit certificaat zal de Douane de zending niet kunnen klaren en kan export geen doorgang vinden. Belangrijk hier rekening mee te houden om te voorkomen dat er problemen ontstaan bij het uitvoeren van producten.

Meer informatie

De food en agri sector is als gevolg van de Brexit aan ontwikkelingen onderhevig. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de relevante ontwikkelingen. Wilt u meer informatie over importeren en exporteren van een specifiek product of andere gevolgen die de Brexit voor uw onderneming heeft? Dan kunt u contact opnemen met Merel Lentjes of een kijkje nemen op onze Brexit-pagina.

April 2021