Skip to main content

Met grote regelmaat komen in de media bijzondere voedingsmiddelen, zoals meelwormen, sprinkhanen en krekels, voorbij. Ook het innoveren van methoden voor de productie van voedingsmiddelen maakt op dit moment een aanzienlijke ontwikkeling door. Een van de nieuwste innovaties op dit gebied is de productie van kweekvlees, ook wel ‘clean meat’ genoemd. Kweekvlees lijkt een duurzaam en gezond alternatief voor ‘gewoon’ vlees en investeerders staan te popelen deze producten op de markt te brengen. Maar kan dit juridisch zomaar en kunnen we op korte termijn gekweekt vlees in de supermarkt vinden?

Kweekvlees is een Novel Food
Al eerder verscheen op onze pagina een artikel over de zogenaamde Novel Foods. Novel Foods zijn nieuw ontwikkelde voedingsmiddelen of voedingsmiddelen die zijn geproduceerd met nieuwe technologieën of exotische producten. Het zijn voedingsmiddelen of ingrediënten die vóór 15 mei 1997 niet of nauwelijks werden gegeten in de Europese Unie.

Kweekvlees is een innovatief product. Hierbij wordt vlees gekweekt in een laboratorium door gebruik te maken van de stemcellen van nog levende dieren. Het voordeel van het produceren van kweekvlees is dat er geen dieren geslacht hoeven te worden om ze te kunnen eten. Daarnaast is het een duurzame manier om te voorzien in de voedselbehoefte.

De opkomst en ontwikkeling van kweekvlees blijkt een interessante markt voor investeerders. Vooral in Amerika, maar ook in Nederland, is het productieproces van kweekvlees in een vergevorderd stadium. De technologie is nu zo ver dat gehakt, hamburgers en worstjes gefabriceerd kunnen worden in een laboratorium en de producten klaar zijn om verkocht te worden.

Novel Food Verordening
Sinds 1 januari 2018 is de Verordening (EU) 2015/2283 (Novel Food Verordening) van kracht. Hierin is bepaald dat nieuwe voedingsmiddelen moeten worden goedgekeurd, voordat zij op de Europese markt mogen worden verkocht. Het kweekvlees is aan te merken als een Novel Food en valt onder de werking van deze Verordening. Dit betekent dat het kweekvlees niet op de markt mag worden gebracht, voordat met zekerheid is vastgesteld dat het geen negatieve invloed heeft op de gezondheid van consumenten.

Kweekvlees (nog) niet toegestaan
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft recentelijk kenbaar gemaakt dat het uitdrukkelijk niet is toegestaan het kweekvlees in Nederland op de markt te brengen. Niet gegarandeerd kan worden dat het een veilig product is en geen schade zal toebrengen aan de gezondheid van consumenten.

De veiligheid van het kweekvlees moet eerst worden onderzocht door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en vervolgens zal de Europese Commissie daar een besluit over nemen. Een dergelijk onderzoekt neemt gemiddeld anderhalf jaar in beslag. Het daadwerkelijk kopen van een stukje kweekvlees in de supermarkt laat dus nog even op zich wachten.

Meer informatie
Wilt u nou meer weten over de regelgeving met betrekking tot de productie of de verkoop van Novel Foods? Neem dan contact op met Merel Lentjes of een van de andere advocaten van het team Food & Agri. Zij kunnen u meer vertellen over de juridische ontwikkelingen op dit gebied en over de ontwikkelingen in de voedingsmiddelenindustrie in algemene zin.

Juni 2018