Skip to main content

In haar advies van 17 december 2018 oordeelt de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (“LKC”) dat wanneer een klacht al is behandeld door een interne klachtencommissie die voldoet aan de eisen van onafhankelijkheid, er voor de LKC geen rol meer is weggelegd.

Twee klachtencommissies

In deze zaak kent de klachtenregeling van het schoolbestuur twee onafhankelijke klachtencommissies: de interne klachtencommissie en de LKC. Daarbij is niet duidelijk dat de LKC geen beroepsinstantie is. Het schoolbestuur wil de weg naar de LKC openhouden nadat de klacht intern is behandeld.

Kenmerken klachtencommissie

De LKC oordeelt dat als de interne klachtencommissie bestaat uit ten minste drie leden, waaronder een voorzitter die geen deel uitmaakt van het bevoegd gezag en niet werkzaam is voor of bij het bevoegd gezag, deze voldoet aan de wettelijke voorwaarden van een onafhankelijke klachtencommissie in de zin van de Wet op het primair onderwijs (idem de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra).

Interne klachtbehandeling

Volgens de LKC kan aan het voorleggen van een klacht aan de LKC wel interne klachtbehandeling door het schoolbestuur vooraf gaan, maar niet door de interne klachtcommissie. Als de interne klachtencommissie tot een oordeel is gekomen over de klacht, dan zal de LKC de klacht niet-ontvankelijk verklaren.

Klachtenregeling aanpassen

De LKC beveelt het schoolbestuur aan om in de klachtenregeling duidelijk te maken dat een klacht ófwel aan de interne klachtencommissie ófwel aan de LKC wordt voorgelegd. De indruk mag niet worden gewekt dat de LKC een verkapte beroepsinstantie is.

Meer weten?
Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met de advocaten van ons team Onderwijs.

 

April 2019