Legal

Boels Zanders NV handelend onder de naam Boels Zanders Advocaten
Kvk-nummer: 14087235
BTW-nummer: 815809529B01

T: +31 (0)88 30 40 00
F: +31 (0)43 362 65 62
E: info@boelszanders.nl

Beroepsorganisaties
Onze advocaten zijn beëdigd en ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten:
Nederlandse orde van Advocaten
Neuhuyskade 94
2596 XM Den Haag

Op de website van deze organisatie vindt u de wettelijke voorschriften en gedragsregels waaraan advocaten zich moeten houden. Een van onze advocaten is tevens als Rechtsanwalt ingeschreven en geregistreerd bij de Rechtsanwaltkammer in Düsseldorf en is in die hoedanigheid onderworpen aan het Duitse recht.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Boels Zanders is ondergebracht bij AON, gevestigd aan de Paalbergweg 2-4 te Amsterdam. De aansprakelijkheid is gedekt, ongeacht waar ter wereld de fout is begaan of het voorval heeft plaatsgevonden. Voor USA/Canada geldt een aantal aanvullende voorwaarden.

Algemene voorwaarden en toepasselijk recht
De algemene voorwaarden van Boels Zanders Advocaten zijn op alle rechtsverhoudingen van Boels Zanders Advocaten van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Limburg.

Niet tevreden?
Boels Zanders hecht grote waarde aan de tevredenheid van haar cliënten. Ons kantoor wil er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over (een bepaald aspect van) onze dienstverlening. Hieronder staat beschreven wat u dan kunt doen.

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. U kunt zich ook wenden tot de klachtenfunctionaris van ons kantoor, Ruud Tuinstra. Ons kantoor behandelt een klacht volgens een procedure, die staat beschreven in onze klachtenregeling.

Wij streven ernaar, als dat mogelijk is in overleg met u, een oplossing voor de gerezen klacht te vinden, en in elk geval aan uw klacht afdoende aandacht te besteden en daarover een standpunt in te nemen. In beginsel trachten wij de klacht binnen vier weken af te handelen.

Cliëntidentificatie
Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, (WWFT) zijn advocaten verplicht in bepaalde gevallen de identiteit van cliënten te verifiëren, voordat zij een opdracht kunnen aanvaarden. Ongebruikelijke transacties moeten zij melden bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten.

 

Website feedback

Wij stellen uw mening erg op prijs. Om uw ervaring te verbeteren vragen wij ongeveer 1 minuut van uw tijd om onze website te beoordelen.

You have Successfully Subscribed!