Skip to main content

Op uw gloednieuwe (bedrijfs)website hebt u prachtige foto’s staan. Bent u zich er wel goed van bewust dat een foto niet zomaar van internet op uw website geplaatst kan worden? In deze zaak, die recent door de rechtbank Overijssel is behandeld, was een onderneming dat duidelijk niet. In die kwestie had een onderneming, Meindersma, een collage van foto’s op haar website geplaatst zonder toestemming van de rechthebbende.

De foto’s zijn gemaakt door een fotograaf genaamd Wyszynski, die de rechten op de foto’s in 2007 had overgedragen aan Masterfile. Masterfile biedt de foto’s via haar website weer aan aan derden. Meindersma had Masterfile echter geen toestemming gevraagd om de foto’s op haar website te plaatsen.

Van belang is het volgende. Volgens de rechter had Meindersma moeten onderzoeken of plaatsing van de foto’s op haar website een inbreuk zou kunnen betekenen op het auteursrecht van de rechthebbende. Hiervoor zijn hiervoor instellingen in het leven geroepen, aldus de rechter, die op zoek gaan naar de rechthebbende. Kennelijk wordt gedoeld op commerciële partijen. Als de rechthebbende niet wordt getraceerd, wordt de gebruiker van de foto door die instelling gevrijwaard van aansprakelijkheid. De rechter is van mening dat de onderzoeksplicht van Meindersma verregaand is en niet is nageleefd.

Deze uitspraak is in lijn met een arrest van het hof Amsterdam uit 2012. Ook het hof bepaalde dat van een professionele ondernemer mag worden verwacht dat hij nagaat wie de maker van foto’s is en nagaat of deze auteursrechtelijk zijn beschermd voordat de foto’s openbaar worden gemaakt.

Gelet op deze rechtspraak is het dus van belang dat u weet of de foto’s die u gebruikt op uw website (of brochure/nieuwsbrieven etc.) auteursrechtelijk zijn beschermd en wie rechthebbende is. Doe daar gedegen onderzoek naar en zorg ervoor dat de rechthebbende akkoord gaat met plaatsing van de foto op uw website. Dit moet u kunnen aantonen om aansprakelijkheid en betaling van schadevergoeding te voorkomen. Bij twijfel raden wij aan de foto niet te gebruiken. Er zijn verschillende partijen waar u tegen een gering tarief het recht kan verkrijgen een foto voor vooraf vastgelegde doeleinden (“stockphoto”) te gebruiken. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dat contact op met onze IE-specialisten!