Skip to main content

Het gebruik van internet is in de sport niet meer weg te denken. Sportverenigingen doen uitgebreid verslag van een wedstrijd op hun website of op het social media platform waarop zij actief zijn. Meestal gaan deze wedstrijdverslagen gepaard met een aantal actiefoto’s van zowel de sporters als van het publiek. De vraag is echter of een sportvereniging deze foto’s van haar leden of van het publiek nog wel online mag publiceren met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?

Toestemming
Foto’s van sporters of van het publiek, waarop zij herkenbaar in beeld worden gebracht, zijn persoonsgegevens. Indien een sportvereniging foto’s publiceert op haar website of op social media dan is dit een vorm van verwerking van persoonsgegevens en is de AVG van toepassing. Voor de verwerking van persoonsgegevens dient er sprake te zijn van een grondslag voor verwerking. De AVG kent een aantal grondslagen voor verwerking, waarvan vooral toestemming gegeven met specifiek bepaalde doeleinden relevant is in de context van internet en social media.

De sporters en het publiek die worden afgebeeld op de website van de vereniging of op social media hebben vaakgeen toestemming gegeven voor het plaatsen van deze gegevens. Laat staan dat het publiceren van deze gegevens noodzakelijk is. De noodzakelijkheid is echter wel vereist.

Journalistiek?
Wellicht kan in deze situatie een beroep worden gedaan op de uitzondering die de AVG biedt ten aanzien van informatievoorziening. Gelet op het belang van het recht op vrijheid van meningsuiting, dienen begrippen die betrekking hebben op die vrijheid, zoals journalistiek, ruim te worden geïnterpreteerd. Daarbij komt dat zowel het publiek als de sporters het doorgaans weinig ingrijpend vinden als een foto op de website of op social media geplaatst wordt, terwijl de opsteller van het bericht vaak een te respecteren belang heeft bij het afbeelden van deze personen, namelijk het informeren van het publiek. Uiteraard spelen diverse factoren een rol, zoals de vraag hoe groot het publiek is. Gaat het om de lokale amateursvereniging of om de eredivisie?

De tijd zal uitwijzen of deze interpretatie ook volgens de rechter stand houdt. Hoe ver de journalistieke uitzondering gaat, is nog onduidelijk. Er wordt wel voor gepleit om deze uitzondering voor een situatie als deze te hanteren.

Conclusie
Dit betekent dat een sportvereniging, met de inwerkingtreding van de AVG, mogelijk nog steeds uitgebreid verslag kan doen van een wedstrijd en daar foto’s van mag publiceren. Als het doel van de berichtgeving het informeren van het publiek is, dan zal een foto van een sporter wel zijn toegestaan. Bijvoorbeeld van het winnende doelpunt. Echter zal een close-up foto van een toeschouwer de toets van het informeren van het publiek niet doorstaan. De sportvereniging moet zich dus telkens afvragen of de foto relevant is voor het doel van het wedstrijdverslag.

Meer informatie
Heeft u vragen over dit onderwerp? Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met een van de advocaten van team Privacy, zij zijn u graag van dienst.

Juni 2018