Michiel Peeters

Michiel Peeters is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht. Hij is lid van de teams Insolventie & Herstructurering, Financiering & Zekerheden en Fusies & Overnames.

 

Michiel adviseert en procedeert over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van vennootschapsrecht en (corporate) governance. Hij werkt voor (middel)grote BV’s en NV’s, investeerders, (semi-)publieke instellingen en (decentrale) overheden. Michiel heeft specifieke kennis van en ervaring met de sectoren onderwijs, zorg en woningbouwcorporaties.

 

Michiel begeleidt cliënten bij de inrichting van (concern) structuren, het vastleggen van concernverhoudingen en het aangaan van samenwerkingen. Hij zorgt ervoor dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende organen binnen een onderneming goed worden vastgelegd en ondersteunt cliënten bij de inrichting van statuten, het opstellen van bestuurs- en RvC-reglementen en aandeelhouders of participatieovereenkomsten alsmede complexe besluitvormingstrajecten binnen de onderneming of instelling. Michiel ondersteunt u tevens bij (het voorkomen van) geschillen.

 

Naast het vennootschapsrechtsrecht, heeft Michiel veel kennis en ervaring op het gebied van het Insolventierecht. Michiel wordt met regelmaat door de rechtbank aangesteld als curator in faillissementen. Vanuit die kennis en ervaring kan hij ook de andere kant goed benaderen. Michiel staat regelmatig bedrijven in moeilijkheden bij. Hij begeleidt herstructureringen, doorstarts en buitengerechtelijke saneringen.

 

Michiel begeleidt cliënten tevens bij financieringsstructuren, kredietopzeggingen en uitwinning van zekerheden. Michiel procedeert veelvuldig in zaken omtrent, bestuurdersaansprakelijkheid, pauliana, onrechtmatige daad en financiering en zekerheden, zowel voor als tegen curatoren.

 

Michiel is sinds 2007 als advocaat werkzaam bij Boels Zanders. Hij heeft Nederlands Recht gestudeerd aan de Universiteit Maastricht (master Privaatrecht). In 2014 voltooide Michiel (cum laude) de Specialisatieopleiding Insolventierecht aan de Grotius Academie. In 2017 voltooide Michiel de INSOLAD/EUR Specialisatieopleiding Financiële Economie voor Insolventieadvocaten en recent de Magna Charta Specialisatiecursus Vennootschapsrecht.

 

Michiel is lid van de Vereniging INSOLAD, de specialisatievereniging voor advocaten werkzaam op het gebied van het Insolventierecht. Verder is hij penningmeester van Lions Club Ambt Born, lid van Young Management en redacteur van OR Updates.

 

Talen: Nederlands, Engels
Vestiging: Venlo, Maastricht

 

Externe publicaties:

Ik help u graag verder
Michiel Peeters
Advocaat
Meest gelezen
  • Nieuwe Algemene Bankvoorwaarden met ingang van 1...
  • Nieuwe cao PO
  • Toepasselijk recht
  • Compensatieregeling transitievergoeding
  • Het Corona virus, de sluiting van o.a. horeca en...
Michiel Peeters
Advocaat

Michiel Peeters is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht. Hij is lid van de teams Insolventie & Herstructurering, Financiering & Zekerheden en Fusies & Overnames.

 

Michiel adviseert en procedeert over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van vennootschapsrecht en (corporate) governance. Hij werkt voor (middel)grote BV’s en NV’s, investeerders, (semi-)publieke instellingen en (decentrale) overheden. Michiel heeft specifieke kennis van en ervaring met de sectoren onderwijs, zorg en woningbouwcorporaties.

 

Michiel begeleidt cliënten bij de inrichting van (concern) structuren, het vastleggen van concernverhoudingen en het aangaan van samenwerkingen. Hij zorgt ervoor dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende organen binnen een onderneming goed worden vastgelegd en ondersteunt cliënten bij de inrichting van statuten, het opstellen van bestuurs- en RvC-reglementen en aandeelhouders of participatieovereenkomsten alsmede complexe besluitvormingstrajecten binnen de onderneming of instelling. Michiel ondersteunt u tevens bij (het voorkomen van) geschillen.

 

Naast het vennootschapsrechtsrecht, heeft Michiel veel kennis en ervaring op het gebied van het Insolventierecht. Michiel wordt met regelmaat door de rechtbank aangesteld als curator in faillissementen. Vanuit die kennis en ervaring kan hij ook de andere kant goed benaderen. Michiel staat regelmatig bedrijven in moeilijkheden bij. Hij begeleidt herstructureringen, doorstarts en buitengerechtelijke saneringen.

 

Michiel begeleidt cliënten tevens bij financieringsstructuren, kredietopzeggingen en uitwinning van zekerheden. Michiel procedeert veelvuldig in zaken omtrent, bestuurdersaansprakelijkheid, pauliana, onrechtmatige daad en financiering en zekerheden, zowel voor als tegen curatoren.

 

Michiel is sinds 2007 als advocaat werkzaam bij Boels Zanders. Hij heeft Nederlands Recht gestudeerd aan de Universiteit Maastricht (master Privaatrecht). In 2014 voltooide Michiel (cum laude) de Specialisatieopleiding Insolventierecht aan de Grotius Academie. In 2017 voltooide Michiel de INSOLAD/EUR Specialisatieopleiding Financiële Economie voor Insolventieadvocaten en recent de Magna Charta Specialisatiecursus Vennootschapsrecht.

 

Michiel is lid van de Vereniging INSOLAD, de specialisatievereniging voor advocaten werkzaam op het gebied van het Insolventierecht. Verder is hij penningmeester van Lions Club Ambt Born, lid van Young Management en redacteur van OR Updates.

 

Talen: Nederlands, Engels
Vestiging: Venlo, Maastricht

 

Externe publicaties:

Website feedback

Wij stellen uw mening erg op prijs. Om uw ervaring te verbeteren vragen wij ongeveer 1 minuut van uw tijd om onze website te beoordelen.

You have Successfully Subscribed!