Monica Leenders

Monica Leenders is gespecialiseerd in privacyrecht en intellectueel eigendom. Zij is teamleider van team Privacy en lid van het team commerciële contracten. Monica is ervaren in adviseren en procederen op het gebied van handelsrecht, zij adviseert en procedeert voor zowel nationale als internationale ondernemingen. Op het privacy-gebied adviseert Monica haar cliënten onder meer over het verwerken van persoonsgegevens, de meldplicht datalekken en de implicaties van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Monica heeft bij een groot aantal organisaties ondersteund met implementatie van de AVG, bijvoorbeeld door het beleid op te stellen, de werkwijze in lijn te brengen met de AVG en door als externe FG op te treden. Monica adviseert in het kader van privacy zowel commerciële ondernemingen als (semi)publieke instellingen.

 

Door de ervaring die Monica heeft opgedaan in het privacyrecht kan zij haar kennis en kunde ook bijdragen als externe FG voor een organisatie. Diverse organisaties, zoals onderwijsinstellingen, zijn verplicht om een FG aan te stellen. Die taak mag echter ook extern worden belegd. Daarmee wordt voorkomen dat er spanningen tussen taken ontstaan, gezien de ontslagbescherming die een interne FG geniet. Ook voor organisaties die niet verplicht een FG hoeven aan te stellen, valt het aanstellen van een FG vaak wel aan te bevelen.

 

Verder begeleidt en adviseert Monica ondernemingen in handel en industrie op het gebied van aansprakelijkheid en (internationale) commerciële contracten. Daarnaast adviseert Monica ondernemingen op het gebied van intellectueel eigendomsrecht (IE), met name ten aanzien van het merkenrecht, handelsnaamrecht en reclame.

 

Monica is advocaat bij Boels Zanders sinds 2012. Ze heeft gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg en heeft daarnaast een gespecialiseerde masteropleiding op het gebied van informatierecht gevolgd aan de Universiteit van Amsterdam. Monica is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht, de Vereniging Privacy Recht en het Nederlands Genootschap voor FG’s. In 2018 behaalde zij de Data Protection Officer (DPO) Certification van het European Centre for Privacy and Cybersecurity, een instituut van Maastricht University.

 

Naast haar werkzaamheden als advocaat is Monica actief in de politiek binnen haar gemeente in het middengebied tussen Eindhoven en Helmond.

 

Talen: Nederlands, Engels
Vestiging: Eindhoven


Publicaties
Privacy

Intellectueel Eigendom

Auteursrecht

Commerciële contracten

Proces & aansprakelijkheid

 

Ik help u graag verder
Monica Leenders
Advocaat
Meest gelezen
  • Herziening UAV-GC 2005: eerlijkere verdeling van...
  • Kweekvlees: het product is gereed maar het...
  • Particuliere initiatieven bij het vaststellen van...
  • Kan een werknemer die verslaafd is aan stelen op...
  • Hoge Raad casseert arrest van Gerechtshof Den...
Monica Leenders
Advocaat

Monica Leenders is gespecialiseerd in privacyrecht en intellectueel eigendom. Zij is teamleider van team Privacy en lid van het team commerciële contracten. Monica is ervaren in adviseren en procederen op het gebied van handelsrecht, zij adviseert en procedeert voor zowel nationale als internationale ondernemingen. Op het privacy-gebied adviseert Monica haar cliënten onder meer over het verwerken van persoonsgegevens, de meldplicht datalekken en de implicaties van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Monica heeft bij een groot aantal organisaties ondersteund met implementatie van de AVG, bijvoorbeeld door het beleid op te stellen, de werkwijze in lijn te brengen met de AVG en door als externe FG op te treden. Monica adviseert in het kader van privacy zowel commerciële ondernemingen als (semi)publieke instellingen.

 

Door de ervaring die Monica heeft opgedaan in het privacyrecht kan zij haar kennis en kunde ook bijdragen als externe FG voor een organisatie. Diverse organisaties, zoals onderwijsinstellingen, zijn verplicht om een FG aan te stellen. Die taak mag echter ook extern worden belegd. Daarmee wordt voorkomen dat er spanningen tussen taken ontstaan, gezien de ontslagbescherming die een interne FG geniet. Ook voor organisaties die niet verplicht een FG hoeven aan te stellen, valt het aanstellen van een FG vaak wel aan te bevelen.

 

Verder begeleidt en adviseert Monica ondernemingen in handel en industrie op het gebied van aansprakelijkheid en (internationale) commerciële contracten. Daarnaast adviseert Monica ondernemingen op het gebied van intellectueel eigendomsrecht (IE), met name ten aanzien van het merkenrecht, handelsnaamrecht en reclame.

 

Monica is advocaat bij Boels Zanders sinds 2012. Ze heeft gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg en heeft daarnaast een gespecialiseerde masteropleiding op het gebied van informatierecht gevolgd aan de Universiteit van Amsterdam. Monica is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht, de Vereniging Privacy Recht en het Nederlands Genootschap voor FG’s. In 2018 behaalde zij de Data Protection Officer (DPO) Certification van het European Centre for Privacy and Cybersecurity, een instituut van Maastricht University.

 

Naast haar werkzaamheden als advocaat is Monica actief in de politiek binnen haar gemeente in het middengebied tussen Eindhoven en Helmond.

 

Talen: Nederlands, Engels
Vestiging: Eindhoven


Publicaties
Privacy

Intellectueel Eigendom

Auteursrecht

Commerciële contracten

Proces & aansprakelijkheid