Skip to main content

Veel ondernemingen hebben als gevolg van de coronacrisis last van een verslechterde liquiditeitspositie of verwachten op de korte of langere termijn een liquiditeitstekort. Onder andere belastingschulden en pensioenpremies kunnen daardoor onbetaald blijven. Voor bepaalde belastingschulden en pensioenpremies geldt een meldingsregeling bij betalingsonmacht.

In een eerdere blog informeerden wij u uitgebreider over deze meldingsregeling. Hoewel de Belastingdienst inmiddels verschillende maatregelen heeft genomen om ondernemers in deze moeilijke tijd tegemoet te komen, gelden deze maatregelen niet voor uw verplichtingen jegens het bedrijfstakpensioenfonds. De door deze pensioenfondsen (eventueel) getroffen maatregelen kunnen per pensioenfonds verschillen. Het niet tijdig melden van betalingsonmacht leidt evenwel tot een persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders voor de onbetaald gebleven pensioenpremies.

Is uw onderneming aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds en verwacht u de pensioenpremies niet te kunnen voldoen? Zorg dan dat u tijdig bij het pensioenfonds een melding betalingsonmacht doet. Het is daarnaast raadzaam om contact op te nemen met het bedrijfstakpensioenfonds waarbij uw onderneming is aangesloten om u te laten informeren over eventuele maatregelen.

Meer informatie
Heeft u vragen naar aanleiding van deze bijdrage of heeft u andere vragen? Neem gerust contact op met één van de advocaten van Team Pensioen. Heeft u andere corona-gerelateerde vragen? Om u zo goed mogelijk te informeren, vindt u op onze corona landingspagina een uitgebreide Q&A met veel gestelde vragen en antwoorden. Dagelijks breiden we deze kennisbank uit met actuele Q&A’s.

17 april 2020