Datalekken protocol
Om datalekken en daaruit voorkomende problemen te voorkomen is naast veiligheid ook een meldplicht van groot belang. Maar wanneer is er nu sprake van een datalek? En waar moeten uw medewerkers dit dan melden? Team Privacy biedt u organisatie een persoonlijk protocol dat als stappenplan dient bij een (mogelijk) datalek en u en uw medewerkers helpt om de juiste afwegingen te maken.

Om alle medewerkers te informeren over het omgaan met datalekken heeft Team Privacy van Boels Zanders een Infographic Datalekken opgesteld. Wilt u deze alvast gebruiken op uw afdeling. Download hieronder de PDF.

Download hier infographic datalekken

Workshop bewustwording
Binnen iedere organisatie zijn meerdere afdelingen dagelijks bezig met persoonsgegevens. De afdeling HR bij een nieuwe sollicitatieronde maar ook de afdeling marketing bij bijvoorbeeld het versturen van een gepersonaliseerde mailing. Het juiste gebruik én vertrouwlijk gebruik van persoonsgegevens is hierin cruciaal om te voldoen aan de geldende wetgeving. Team Privacy biedt naast de praktische aanbevelingen en analyses ook een ‘workshop bewustworing’ voor uw medewerkers. In deze workshop wordt de bewustwording van de privacy wet- en regelgeving bij uw medewerkers verhoogd aan de hand van concrete situaties en voorbeelden.