Skip to main content

Het komt steeds vaker voor dat de landbouwsector light drones (tot 4 kg) beroepsmatig inzet. Sinds juli 2016 is er mede daardoor een regeling vastgesteld voor het beroepsmatig vliegen met deze drones. De vergunningen voor mini-drones, de zogenaamde ‘ROC-light vergunningen’, worden afgegeven door de Inspectie Leefomgeving en Transport. Deze heeft inmiddels circa 200 vergunningen afgegeven.

Regels en vergunningen
De ILT controleert regelmatig of de vergunninghouders van ROC-light vergunningen wel voldoen aan de eisen die hieraan gesteld zijn. Gedurende een inspectie wordt er gecontroleerd of de verplichte documenten die horen bij de drone aanwezig zijn. Denk hierbij aan het bewijs van inschrijving, de geluidverklaring en het ontheffing bewijs van luchtwaardigheid.

Er gelden een aantal voorwaarden voor het vliegen met een ROC-light drone. Zo geldt er een maximale vlieghoogte van 50 meter. De mini-drone dient 100 meter van de piloot te zijn verwijderd. Daarnaast geldt een ‘bufferzone’ van 50 meter tussen de drone en andere personen.

Innovatieve precisielandbouw
De landbouwsector is een van de sectoren waar drones het meest beroepsmatig worden ingezet.  De drones worden gebruikt voor het besproeien en bemesten van gewassen. Momenteel is er een drone in ontwikkeling die ongeveer 80 hectare grond kan besproeien. Bij deze drone kan de boer precies aangeven waar en met welke patronen de drone over het stuk grond moet vliegen. Dit zijn de zogeheten ’taakkaarten’ voor precisielandbouw. Deze ‘spuitdrones’ komen van pas bij akkers en velden die moeilijk bereikbaar zijn. In Nederland is dit een goed alternatief omdat zware machines voor bodemverdichting kunnen zorgen.

De voordelen
Met de invoering van precisie landbouw worden akkers niet meer over het hele stuk hetzelfde behandeld, maar worden de hoeveelheden water, mest en bestrijdingsmiddelen per stuk bepaald. Afhankelijk van hoeveel een bepaalde plaats nodig heeft. Dit heeft een positieve uitwerking op het milieu ende gewassen. Er worden namelijk minder gewasbeschermingsmiddelen gebruikt en tevens beperkt het de stikstof- en fosfaatuitstoot. Met de komst van de mini-drones wordt het inzetten van drones nog gemakkelijker. De mini-drones kunnen namelijk langere afstanden afleggen vanwege het beperkte gewicht.

Door de inzet van mini-drones in de landbouwsector wordt er bijgedragen aan efficiënter produceren, minder vervuiling, een grotere bodemvruchtbaarheid en minder verspilling.

Meer informatie
Heeft u  nog vragen over dit onderwerp? Of wilt u weten wat het team Food & Agri voor uw onderneming kan betekenen? Neem dan contact op met een van onze advocaten van team Food & Agri. Zij zijn u graag van dienst!