Skip to main content

Begin december 2016 maakten het ministerie van Economische Zaken en het bedrijfsleven bekend ruim 40 miljoen euro beschikbaar te stellen voor innovatieve projecten en startups in de Food & Agri sector. Staatsecretaris Martijn van Dam heeft aangegeven dat Nederland in de toekomst koploper moet blijven in duurzaam geproduceerd voedsel en toonaangevend met kennis en innovatie in de land- en tuinbouw.

Staatssecretaris Van Dam: “De Nederlandse landbouw staat internationaal bekend als innovatief en efficiënt. Met de toepassing van de nieuwste innovaties uit de hightech en ICT kunnen we die positie verder versterken. Dat draagt bij aan de wereldwijde opgave om genoeg eten te produceren op een duurzame manier, en biedt ook kansen voor onze export.”

Het doel van de Staatssecretaris is voornamelijk jonge en kleine ondernemers te helpen om technologische en creatieve kennis om te zetten in toepasbare producten of diensten. Het ministerie van Economische Zaken stelt 12 miljoen euro beschikbaar in twee SEED Capital fondsen. Hieronder valt het Future Food Fonds voor ondernemers in de Agri-Horti-Food waarbij 24 investeerders zijn aangesloten. Bij het Shift Sheed Fonds zijn onder andere de Rabobank, Menzis, WNF, Topfonds Gelderland, Wageningen Business Generator en TU Delft aangesloten als investeerders. Door te investeren in deze fondsen zal de inleg van het Ministerie ten minste worden verdubbeld, wat uiteindelijk resulteert in 24 miljoen euro voor innovatieve start-ups in de Food & Agri sector.

Daarnaast stelt Staatssecretaris van Dam nog eens 500.000 euro beschikbaar voor start-up accelerators. Start-ups krijgen hierbij hulp van bedrijven bij het schrijven van bedrijfsplannen en marketingconcepten om hiermee de innovatie te versnellen.

Ook stellen zowel het Ministerie van Economische Zaken als het bedrijfsleven beiden 8 miljoen euro beschikbaar voor innovatieve publiek-private projecten die bedrijven uit de hightech en food & agri met elkaar verbinden. Er zijn acht projecten geselecteerd in de topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en High Tech Systemen & Materialen. De projecten zijn zeer innovatief vanwege de automatisering en de technologische vooruitgang. Er wordt met name geïnvesteerd in het verzamelen van big data, robots en geavanceerde sensoren. Deze innovaties zijn vooral interessant omdat ze de concurrentie positie van Nederland verbeteren, de opbrengst van de productie verhogen en de milieubelasting beperken.

Er wordt onder andere geïnvesteerd in de volgende projecten:

Landbouwrobots
Deze robots en autonome landbouwmachines kunnen 24/7 het land bewerken en zijn elektrisch aangedreven.
Big-data voor veiliger voedsel
Door gebruik te maken van big-data wordt er een waarschuwingssysteem voor bacteriën in vleesverwerking ontwikkeld.
Slimme kasmaterialen
Deze kasmaterialen passen zich automatisch aan aan het licht, klimaat en gewas in de kassen.
Big-data in de koelversketen
Door gebruik van big-data wordt de distributieketen voor gekoelde producten geoptimaliseerd.
Informatie uit de plant
Door gebruik te maken van nieuwe sensoren wordt big-data verzameld over planten. Deze informatie zal worden gebruikt bij het automatiseringsproces in de fruitteelt en ziektebestrijding.
Klimaatbestendige kasconstructies
Een high-tech rekenmodel zorgt ervoor dat met diverse klimaatomstandigheden rekening wordt gehouden bij het ontwerpen van een kasconstructie.
Partende sensoren op akker en wei
Sensoren gaan informatie verzamelen over de teelt van bijvoorbeeld aardappelen, granen, gras en mais. Deze informatie wordt vervolgens doorgegeven aan de landbouwmachines.
Big data in pluimveevleesketen
Deze data zorgt ervoor dat het dierenwelzijn wordt verhoogd, er minder antibiotica wordt gebruikt en een transparantere keten wordt gecreëerd.

Meer informatie
Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met onze advocaten van de sectorgroep Food & Agri. Zij zijn u graag van dienst.

12 januari 2017