Skip to main content

In november 2012 kondigde de minister van Veiligheid en Justitie per brief het wetgevingsprogramma Herijking Faillissementsrecht aan. Het wetgevingsprogramma beoogt het faillissementsrecht op diverse punten te verbeteren en te moderniseren.

In het onderstaande schema treft u de huidige stand van zaken aan.

Pijler Wetsvoorstel Status
Fraudepijler Civielrechtelijk bestuursverbod In werking getreden op 1 juli 2016
Herziening Strafrechtelijk Faillissementsrecht In werking getreden op 1 juli 2016
Wet versterking positie curator In werking getreden op 1 juli 2017
Reorganisatiepijler Wet continuïteit Ondernemingen I In afwachting op reactie Minister voor Rechtsbescherming met vragen n.a.v. FNV/Smallsteps
Wet continuïteit Ondernemingen II Sinds 18 oktober 2018 is de adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
Wet continuïteit Ondernemingen III Dit wetsvoorstel wordt nog voorbereid
Moderniseringspijler Wet modernisering faillissementsprocedure Dit wetsvoorstel treedt in werking op 1 januari 2019

Publicatiedatum: 3 december 2018

In onze nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van alle relevante wetsontwikkelingen op het gebied van faillissementsrecht. Heeft u vragen over deze wetsvoorstellen en de gevolgen daarvan, of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met Marc Leclair. U kunt uiteraard ook contact opnemen met een van de andere advocaten van ons team Insolventie & Herstructurering.