Skip to main content

In november 2012 kondigde de minister van Veiligheid en Justitie per brief het wetgevingsprogramma Herijking Faillissementsrecht aan. Het wetgevingsprogramma beoogt het faillissementsrecht op diverse punten te verbeteren en te moderniseren. De laatste brief van de minister over het herijkingsprogramma dateert van 4 juli 2016.

In het onderstaande schema treft u de huidige stand van zaken aan.

PijlerWetsvoorstelStatus
FraudepijlerCivielrechtelijk bestuursverbodIn werking getreden op 1 juli 2016.
 Herziening Strafrechtelijk FaillissementsrechtIn werking getreden op 1 juli 2016.
 Wet versterking positie curatorHet wetsvoorstel is aangenomen door de Tweede Kamer en ligt nu bij de Eerste Kamer.
   
ReorganisatiepijlerWet continuïteit Ondernemingen IHet wetsvoorstel is aangenomen door de Tweede Kamer en ligt nu bij de Eerste Kamer.
 Wet continuïteit Ondernemingen IIDit wetsvoorstel wordt nog voorbereid.
 Wet continuïteit Ondernemingen IIIDit wetsvoorstel wordt nog voorbereid, er is nog geen voorontwerp.
   
ModerniseringspijlerWet modernisering faillissementsprocedureDit wetsvoorstel wordt nog voorbereid.

Publicatiedatum: 31 januari 2017

In onze nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van alle relevante wetsontwikkelingen op het gebied van faillissementsrecht. Heeft u vragen over deze wetsvoorstellen en de gevolgen daarvan, of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met de advocaten van ons team Insolventie & Herstructurering.

Januari 2017