Skip to main content

In november 2012 kondigde de minister van Veiligheid en Justitie per brief het wetgevingsprogramma Herijking Faillissementsrecht aan. Het wetgevingsprogramma beoogt het faillissementsrecht op diverse punten te verbeteren en te moderniseren. De laatste brief van de minister over het herijkingsprogramma dateert van 18 december jongstleden.

In het onderstaande schema treft u de huidige stand van zaken aan. In elke nieuwsbrief lichten wij een wetsvoorstel nader toe.

Pijler Wetsvoorstel Status
Fraudepijler Civielrechtelijk bestuursverbod Dit wetsvoorstel is op 1 juli jongstleden in werking getreden.
Herziening Strafrechtelijk Faillissementsrecht Dit wetsvoorstel is op 1 juli jongstleden in werking getreden.
Wet versterking positie curator Dit wetsvoorstel ligt bij de Tweede Kamer.
Reorganisatiepijler Wet continuïteit Ondernemingen I Dit wetsvoorstel is op 21 juni 2016 aangenomen door
de Tweede Kamer en ligt nu bij de Eerste Kamer.
Wet continuïteit Ondernemingen II Dit wetsvoorstel wordt nog voorbereid.
Wet continuïteit Ondernemingen III Dit wetsvoorstel wordt nog voorbereid.
Moderniseringspijler Wet modernisering faillissementsprocedure Dit wetsvoorstel wordt nog voorbereid.

Publicatiedatum: 20-7-2016

Nadere informatie
Indien u vragen hebt over dit onderwerp kunt u contact opnemen met ons team insolventie & herstructurering.

Publicatie uit nieuwsbrief insolventie & herstructurering juli 2016. Klik hier voor de nieuwsbrief.