Skip to main content

In november 2012 kondigde de minister van Veiligheid en Justitie per brief het wetgevingsprogramma Herijking Faillissementsrecht aan. Het wetgevingsprogramma beoogt het faillissementsrecht op diverse punten te verbeteren en te moderniseren. De laatste brief van de minister over het herijkingsprogramma dateert van 18 december jongstleden.

In het onderstaande schema treft u de huidige stand van zaken aan. In elke nieuwsbrief lichten wij een wetsvoorstel nader toe.

 

 PijlerWetsvoorstelStatus
 FraudepijlerCivielrechtelijk bestuursverbodOp 5 april 2016 is het wetsvoorstel aangenomen door de Eerste Kamer.
Herziening Strafrechtelijk FaillissementsrechtOp 5 april 2016 is het wetsvoorstel aangenomen door de Eerste Kamer. Op 3 juni 2016 is het inwerkingstredingsbesluit gepubliceerd.
Wet versterking positie curator

Op 30 oktober 2015 is het verslag uitgebracht. Begin 2016 zullen nadere vragen worden beantwoord.
 ReorganisatiepijlerWet continuïteit Ondernemingen I

Op 13 juni 2016 heeft wetgevingsoverleg plaatsgevonden.
Wet continuïteit Ondernemingen II

Naar verwachting zal het wetsvoorstel dit voorjaar ter advisering aan de Raad van State worden toegezonden.
Wet continuïteit Ondernemingen IIINadere onderzoeksopdrachten zijn verstrekt, er is nog geen voorontwerp.
 ModerniseringspijlerWet modernisering faillissementsprocedure

De consultatie van het wetsvoorstel is op 1 maart 2016 afgesloten. Het is thans wachten op een wetsvoorstel.

Publicatiedatum: 27-6-2016

Nadere informatie
Indien u vragen hebt over dit onderwerp kunt u contact opnemen met ons team insolventie & herstructurering.