Skip to main content

In november 2012 kondigde de minister van Veiligheid en Justitie per brief het wetgevingsprogramma Herijking Faillissementsrecht aan. Het wetgevingsprogramma beoogt het faillissementsrecht op diverse punten te verbeteren en te moderniseren. De laatste brief van de minister over het herijkingsprogramma dateert van 4 juli 2016.

In het onderstaande schema treft u de huidige stand van zaken aan. In elke nieuwsbrief lichten wij een wetsvoorstel nader toe.

PijlerWetsvoorstelStatus
FraudepijlerCivielrechtelijk bestuursverbodIn werking getreden op 1 juli 2016.
 Herziening Strafrechtelijk FaillissementsrechtIn werking getreden op 1 juli 2016.
 Wet versterking positie curatorHet wetsvoorstel ligt bij de Tweede Kamer.
   
ReorganisatiepijlerWet continuïteit Ondernemingen IHet wetsvoorstel is aangenomen door de Tweede Kamer.
 Wet continuïteit Ondernemingen IINaar verwachting zal het wetsvoorstel dit najaar ter advisering aan de Raad van State worden toegezonden.
 Wet continuïteit Ondernemingen IIIDit wetsvoorstel wordt nog voorbereid, er is nog geen voorontwerp.
   
ModerniseringspijlerWet modernisering faillissementsprocedureDe consultatie van het wetsvoorstel is op 1 maart 2016 afgesloten. De verwachting is dat het wetsvoorstel na de zomer ter advisering aan de Raad van State kan worden toegezonden.

Publicatiedatum: 22-9-2016

In onze nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van alle relevante wetsontwikkelingen op het gebied van faillissementsrecht. Heeft u vragen over deze wetsvoorstellen en de gevolgen daarvan, of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met de advocaten van ons team Insolventie & Herstructurering.

Publicatie uit nieuwsbrief Insolutions september 2016. Klik hier voor de nieuwsbrief.