In België wonen ruim 150.000 Nederlanders (2015). Zij wonen vooral in de grensstreek, met een hoge concentratie in Limburg.

Nederbelgen die verwikkeld raken in familierechtelijke of erfrechtelijke kwesties, kunnen worden geconfronteerd met complexe IPR-vraagstukken. Welk recht is van toepassing op alimentatie, ouderlijk gezag of huwelijksvermogen. Kan er een rechtskeuze worden gemaakt? Welk rechtsstelsel is in dat het geval het gunstigst? Welke regels gelden tussen samenwoners buiten huwelijk? Hoe vindt de afwikkeling plaats van de nalatenschap van een Nederlander die in België overlijdt? Welke rechter is bevoegd, of kan er “ge-forum-shopped” worden? Dat vereist een adequate analyse: specialistenwerk dus.

De familierechtadvocaten van Adlex en Boels Zanders bundelen hun kennis en expertise ten dienste van de Nederbelgen. Zodat efficiënt en snel inzicht kan worden verkregen in alle relevante IPR aspecten en de cliënt in staat wordt gesteld om op tijd de juiste weloverwogen keuzes te maken casu quo stappen te zetten.

Nederbelgen-Quick scan
Wij bieden een “duo-intakegesprek” aan waaraan zowel een Nederlandse als een Belgische advocaat deelneemt. Doel daarvan is om sneller, via korte lijnen te screenen op de relevante IPR aspecten, en een eerste beoordeling te kunnen geven van de relevante aspecten naar Belgisch en Nederlands recht. Uw situatie wordt dus in één keer zowel vanuit Nederlands als Belgisch perspectief belicht. Afspraken kunnen worden ingepland te Genk of Maastricht (naar keuze). Ook vergadering via Skype behoort tot de mogelijkheden. Voor het duo-intakegesprek wordt een gereduceerd tarief gehanteerd.

Geïnteresseerd?
Neem dan contact op met Boels Zanders (Nederbelgendesk@boelszanders.nl T: +31 (0)88 3040 186) of Adlex (Nederbelgendesk@Adlex.be T: +32 89 32 23 00

Wij zijn u graag van dienst!