Skip to main content

De kantonrechter te Amsterdam heeft – voor zover bekend – de eerste uitspraak over het niet betalen het loon vanwege de coronacrisis gewezen.

Het gaat in dit geval om een restaurant dat in verband met de coronacrisis slechts 50% van het loon betaalde en werknemers verzocht vakantiedagen op te nemen. De werkgever maakte aanspraak op de NOW-regeling.

De kantonrechter oordeelde kort en goed dat het voldoende aannemelijk is dat bij de werkgever sprake is van een onvoorziene, bedrijfseconomische noodsituatie. Daarmee heeft de werkgever een zwaarwichtig belang, dat in beginsel meebrengt dat van een medewerker kan worden verlangd – om in overleg – bepaalde aanspraken op te schorten of tijdelijk stop te zetten. De kantonrechter oordeelde echter dat van een werknemer niet kan worden gevergd akkoord te gaan, met het eenzijdig en zonder overleg niet uitbetalen van 50% het loon. Dit mede omdat niet duidelijk is wanneer de werkgever weer aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen. De werknemer is verder afhankelijk van het loon om in zijn levensonderhoud te voorzien. De werkgever is veroordeeld tot betaling van het achterstallige loon aan de werknemer.

De werknemer verzocht tevens de vakantiedagen uit te laten betalen. De kantonrechter heeft dit verzoek afgewezen, maar liet daarbij in het midden of de werkgever mocht verzoeken tijdens de sluiting vakantiedagen op te nemen.

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met een van de advocaten van team Arbeidsrecht. Wij houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen in het Arbeidsrecht via onze landingspagina en Arbeidsrecht LinkedIn pagina.

12 juni 2020