Skip to main content

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (Autoriteit) heeft een nieuw standaard format geïntroduceerd voor de aanvraag van een gezondheidsclaim.

Gezondheidsclaim
Fabrikanten wensen aan een door hun geproduceerd product een claim toe te voegen, waaruit blijkt dat het product een positieve bijdrage levert aan de gezondheid. Denk aan een claims als: ‘Kalium is goed voor de bloeddruk’. Nu een gezondheidsclaim iets beweert over de gezondheidsvoordelen van een product, is dit gebruik niet zonder meer toegestaan. Bepalingen betreffende het gebruik van voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen zijn om die reden aan voorwaarden gebonden en op die manier wordt een zo hoog mogelijk beschermingsniveau voor de consument gerealiseerd. In de Verordening (EG) nr. 1924/2006 is opgenomen waar een voedings- en gezondheidsclaim voor levensmiddelen aan dient te voldoen.

Gezondheidsclaims worden wetenschappelijke beoordeeld en moeten aan strenge wetenschappelijke normen voldoen alvorens deze op de lijst van goedgekeurde claims wordt toegelaten en gebruikt kan worden. De claims worden beoordeeld door de Autoriteit. In Nederland houdt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NWA) toezicht op de claims die in Nederland worden gevoerd.

Vernieuwde handleiding aanvraag
Om een gezondheidsclaim te kunnen vermelden op een product moet de claim in overeenstemming zijn met de algemeen geldende voorschriften en zal er een vergunning moeten worden verleend. Er bestond op basis van de bestaande handleiding veel onduidelijk omtrent de eisen waaraan een aanvraag moest voldoen en naar aanleiding daarvan is de handleiding aangepast.

De handleiding bevat nu een standaard format en is van toepassing op gezondheidsclaims met betrekking op voedingsmiddelen, productcategorieën en bestanddelen van voedingsmiddelen. Deze handleiding moet er voor zorgen dat het duidelijk is welke informatie en data bij de aanvraag moet worden ingediend en moet leiden tot een snellere behandeling van de aanvraag.

De handleiding is op 31 januari 2017 gepubliceerd in het European Food Safety Authority Journal en is te raadplegen via de officiële website www.efsa.europe.eu.

Europese Autoriteit voor voedselveiligheid
De Autoriteit is een agentschap van de Europese Unie en geeft onafhankelijk wetenschappelijk advies aan de Europese commissie, het Europese parlement en de lidstaten van de Europese Unie.

De Autoriteit voert op basis van een verzoek wetenschappelijk onderzoek uit omtrent kwesties aangaande de veiligheid van de voedingsmiddelen in de Europese Unie en het algemeen welzijn van planten, dieren en het milieu. Alle zaken omtrent voedselveiligheid en het gehele productieproces in de voedselindustrie kan aan de Autoriteit worden voorgelegd. De Autoriteit heeft reeds eerder adviezen uitgebracht over E-nummers, de veiligheid van nieuwe stoffen en genetisch gemodificeerde producten.

De Autoriteit is opgericht in 2002 naar aanleiding van de invoering van de Algemene levensmiddelen verordening (Verordening (EG) nr. 178/2002). Deze Verordening stelt eisen aan de productie van voedsel in de Europese Unie en strekt zich uit tot de gehele voedselketen. Denk hierbij aan eisen gesteld aan productiemethoden en verpakkingen.

Meer informatie
Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met onze advocaten van team Food & Agri. Zij zijn u graag van dienst.

Februari 2017