Skip to main content

Goed om te weten: de Algemene Bankvoorwaarden (ABV) zijn van toepassing op alle bancaire financieringen, zowel particuliere als zakelijke. Ongeveer iedere zes jaar stellen de Nederlandse Vereniging van Banken en de Consumentenbond een nieuwe versie van de ABV op. De vorige versies uit 2002 en 2009 waren vooral kort, zakelijk en geschreven vanuit de bank. Kortom, veel vakjargon en moeilijk leesbaar.

Insteek van de ABV 2017 is vooral de klant duidelijkheid geven over zijn rechten en plichten jegens de bank. Wat meteen opvalt is dat de ABV nu maar liefst 22 pagina’s tellen, geschreven vanuit de bank aan de klant en in ‘gewone mensentaal’. Ook bevatten veel van de artikelen ter verduidelijking voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.

Niet alleen de stijl van de ABV 2017 wijkt af, er zijn ook inhoudelijke verschillen ten opzichte van de ABV 2009. Een aantal relevante wijzigingen:

  • In het kader van de zorgplicht die op basis van art. 2 ABV op de bank rust, wordt expliciet opgemerkt dat de bank moet streven naar begrijpelijke producten en diensten. Hetzelfde geldt voor de informatie over die producten, diensten en de daaraan verbonden risico’s. Wij verwachten dat dit ook invloed zal hebben op de volgende versies van de bijzondere voorwaarden die de bank hanteert, naast de ABV (hierover later meer).
  • De ABV sluiten aan bij de technologische ontwikkelingen in communicatie tussen bank en klant, bijvoorbeeld de apps voor mobiel bankieren. Ook laat de bank meer ruimte voor communicatie per internetbankieren, e-mail en/of telefoon in plaats van schriftelijke communicatie.
  • In sommige gevallen komt het tot een procedure tussen de bank en haar klant. Op basis van art. 28 lid 2 ABV 2009 kon de in het gelijk gestelde bank (binnen de grenzen van het redelijke) haar volledige proceskosten verhalen op de klant. Denk hierbij ook aan advocaatkosten. De ABV 2017 bepalen dat – wanneer een wettelijke regeling bestaat voor bijzondere kosten – deze wettelijke regeling voorgaat op de ABV. Dat is het geval voor proceskosten, vanaf 1 maart 2017 kan de bank dus alleen een forfaitaire kostenveroordeling vorderen op basis van de daarvoor geldende wettelijke regels.

Let op, bij het afsluiten van veel van haar producten verklaart een bank bijzondere voorwaarden van toepassing. Dit is ook het geval bij veelvoorkomende producten, bijvoorbeeld borgtocht, bedrijfsfinanciering, hypotheek of verpanding, rekening-courant, etc. Bent u ondernemer, gaan deze bijzondere voorwaarden steeds voor op de ABV. Hebt u de overeenkomst echter gesloten als consument, kunnen de bijzondere voorwaarden uw rechten of bescherming uit de ABV niet beperken.

Grote kans dat u de ABV niet hebt gelezen bij het afsluiten van uw financieringsproduct. Bij herfinanciering van uw onderneming, bij het aantrekken van aanvullende financiering, bij beëindiging van uw financiering of wanneer uw onderneming onverhoopt in financiële problemen komt, worden ze ineens actueel. Neem contact op met één van onze advocaten van team Financiering & Zekerheden om uw rechten en plichten helder op het netvlies te krijgen.

1 maart 2017