Skip to main content

Per 1 juli 2022 heeft onze aandeelhoudersvergadering Anouk Cordang, Lisanne van Driel en Michiel Peeters tot partner benoemd. De drie advocaten zijn al jaren aan ons kantoor verbonden en hebben elk een goedlopende praktijk opgebouwd. Harm Heynen, als Managing Partner lid van het dagelijks bestuur, legt uit waarom we deze beslissing hebben genomen:

“Anouk, Lisanne en Michiel hebben zich de afgelopen jaren als advocaat alle drie enorm ontwikkeld. Anouk tot topspecialist in het arbeidsrecht, niet alleen in het algemeen arbeidsrecht, maar ook in het socialezekerheidsrecht. Tevens maakt Anouk onderdeel uit van het team Zorg binnen ons kantoor en is zij is ruim zeven jaar bestuurslid geweest van de VAAN, de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland.”

Lisanne heeft een grote handelsrechtpraktijk opgebouwd, waarin ze voor een groot aantal vaste cliënten in binnen- en buitenland contractwerkzaamheden verricht en procedures voert. “Naar volle tevredenheid van onze cliënten.” Michiel heeft zich de afgelopen jaren volledig gespecialiseerd in het faillisementsrecht en vennootschapsrecht. “Daarnaast is hij sterk betrokken bij de opleiding van jonge advocaten binnen die teams en werkzaam als curator.”

De benoeming laat zien hoezeer we de ervaring en rechtspraktijk van de advocaten waarderen. Als partner zijn ze nu nog nauwer met ons kantoor verbonden. Harm: “Ze denken nu mee over allerlei zaken. Onze strategie, de koers die het kantoor wil voeren, de opleiding van jonge advocaten. Voor ieder van hen is dit een logische, volgende stap in een bloeiende carrière.”

Boelszanders medewerkers. Portretfoto van Lisanne van Driel. Portretfoto van Michiel Peeters

Anouk Cordang                                                          Lisanne van Driel                                                          Michiel Peeters

 

 

Juli 2022