Skip to main content

Het afgelopen jaar heeft de ontwikkeling van crowdfunding verder doorgezet. Crowdfunding is sterk gegroeid in omvang. In een recent bericht van de AFM meldt de AFM dat in de eerste helft van 2015 EUR 41 miljoen is geïnvesteerd in crowdfunding in Nederland. In vergelijking met dezelfde periode in 2014 is dat bijna een verdubbeling!

De groei van crowdfunding laat zien dat crowdfunding inmiddels een vaste plek heeft in het financieringslandschap van Nederland. Steeds meer zal bij financiering van ondernemingen een deel via crowdfunding worden ingevuld. Overigens waarschuwt de AFM ook dat het de AFM opvalt dat er personen en partijen opstaan die niet onder toezicht staan van de AFM en het woord crowdfunding gebruiken voor initiatieven die een heel ander doel hebben dan met crowdfunding is beoogd. Voorzichtigheid is dus altijd geboden.

In het komende jaar of de komende jaren zal duidelijk moeten worden welke regelgeving omtrent crowdfunding noodzakelijk is. Voor een deel zal het eerst aan de markt worden overgelaten om zaken goed te regelen. Vanuit de AFM zullen er aanvullende minimumvereisten worden vastgesteld waaraan de crowdfunding platforms moeten voldoen. Ook zullen reeds bestaande vereisten aangepast worden om te blijven aansluiten bij de markt.

In het eerste kwartaal van 2016 (exacte inwerkingtreding staat nog niet vast) zullen de navolgende maximum investeringsgrenzen per consument per platform gaan gelden:

  • Equity-based crowdfunding: maximaal EUR 40.000,- (nu EUR 20.000,-)
  • Loan-based crowdfunding: maximaal EUR 80.000,- (nu EUR 40.000,-)

Deze grenzen gelden niet voor situaties waarin er sprake is van een zorgplicht die de bescherming van de investeerders regelt. Denk hierbij aan advies en vermogensbeheer. Via vermogensbeheerders kan dus meer dan voormelde bedragen geïnvesteerd worden.

In verband met de verhoging van de maximum investeringsgrenzen wil de AF dat de platforms een investeerderstoets gaan afleggen waaruit duidelijk moet worden of de investering wel of niet verantwoord is voor de betreffende consument(investeerder).

Verder wil de AFM dat een consument binnen 24 uur na de investering nog eens uitdrukkelijk moet bevestigen de investering te willen doen óf binnen 24 na de investering het aangaan van de investeringsovereenkomst te annuleren (ontbinden).

De komende jaren zal de ontwikkeling en groei van crowdfunding verder doorzetten en wortelen in de financieringsmarkt. De regelgeving vormt een uitdaging. Die zal voldoende bescherming moeten bieden, maar mag de ontwikkeling en groei van crowdfunding niet belemmeren. De AFM zal dit monitoren en zo nodig bijsturen.