Skip to main content

Op 22 februari 2017 is de Uitvoeringswet van de Europese Verordening betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt (EU/910/2014) in werking getreden. Hierdoor zijn met betrekking tot de elektronische handtekening enkele kleine wijzigingen ontstaan. In deze blog zullen wij kort de wijzigingen van de elektronische handtekeningen in Nederland en de rechtsgevolgen daarvan bespreken.

Nieuwe regeling
Het nieuwe artikel 3:15a BW verwijst voor de elektronische handtekening naar de Europese Verordening (EU/910/2014). In de Verordening wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen drie soorten elektronische handtekeningen:

  • De gewone elektronische handtekening;
  • De geavanceerde elektronische handtekening;
  • De gekwalificeerde elektronische handtekening.

De gewone elektronische handtekening is de eenvoudigste variant. U kunt hierbij denken aan een gescande PDF met handtekening.

Er is sprake van een geavanceerde elektronische handtekening, wanneer

  • zij op unieke wijze aan de ondertekenaar verbonden is;
  • zij het mogelijk maakt de ondertekenaar te identificeren;
  • zij tot stand komt met gegevens voor het aanmaken van elektronische handtekeningen die de ondertekenaar, met een hoog vertrouwensniveau, onder zijn uitsluitende controle kan gebruiken, en
  • zij op zodanige wijze aan de daarmee ondertekende gegeven is verbonden, dat elke wijziging achteraf van de gegevens kan worden opgespoord.

De vereisten voor de geavanceerde handtekening lijken op enkele vereisten van het oude artikel 3:15a BW.

De gekwalificeerde elektronische handtekening is een geavanceerde elektronische handtekening, die is gebaseerd op een gekwalificeerd certificaat voor elektronische handtekeningen. De eisen voor het certificaat staan in de Verordening opgesomd.

Verschillen en rechtsgevolgen
Op grond van de Verordening heeft een gekwalificeerde elektronische handtekening hetzelfde rechtsgevolg als een handgeschreven handtekening. In het nieuwe artikel 3:15a BW is geregeld dat de gewone elektronische handtekening en de geavanceerde elektronische handtekening ook dezelfde rechtsgevolgen als een handgeschreven handtekening hebben. Wel is dan vereist dat de methode voor ondertekening die gebruikt is voldoende betrouwbaar is, gelet op het doel waarvoor de elektronische handtekening is gebruikt. Verschillende omstandigheden kunnen hierbij een rol spelen.

Het verschil met het oude artikel 3:15a BW is dat het bewijsvermoeden voor de gekwalificeerde elektronische handtekening in het nieuwe artikel is verdwenen. Onder het oude artikel kon de elektronische handtekening niet per definitie met een handgeschreven handtekening gelijk worden gesteld. Als aan alle vereisten in het artikel was voldaan, bestond wel een bewijsvermoeden hiervoor.

Onder het nieuwe artikel kan de gekwalificeerde elektronische handtekening wel per definitie met een handgeschreven handtekening gelijk worden gesteld. Voor de andere twee handtekeningen geldt dat deze pas met de handgeschreven handtekening gelijk worden gesteld als sprake is van voldoende betrouwbaarheid.

Het begrip betrouwbaarheid is door de wetgever open gelaten. Partijen hebben een grote mate van vrijheid om zelf afspraken te maken over het gebruik van de elektronische handtekening en het gewenste veiligheids- en betrouwbaarheidsniveau daarvan. Zij kunnen zelf het rechtsgevolg bepalen. Partijen hebben bijvoorbeeld de vrijheid om te bepalen dat de gewone elektronische handtekening en de geavanceerde elektronische handtekening niet hetzelfde rechtsgevolg als een handgeschreven handtekening hebben.

Het begrip betrouwbaarheid zal ook moeten worden ingevuld op grond van de aard van de transactie of het doel waarvoor elektronische gegevens worden verzonden of andere omstandigheden die dit kunnen beïnvloeden.

In de rechtspraak is het begrip betrouwbaarheid nog niet uitgekristalliseerd.

Tot slot
Sinds het nieuwe artikel 3:15a BW in werking is getreden zijn enkele punten voor de elektronische handtekening veranderd. Hoewel het hier niet om grote veranderingen gaat, blijft het van belang om u van te voren goed te laten adviseren over de keuze voor een bepaald soort elektronische handtekening en de rechtsgevolgen daarvan.

Meer informatie
Heeft u nog vragen over de elektronische handtekening of andere vragen over (elektronisch) contracteren? Neem dan contact op met ons team Commerciële Contracten. Wij helpen u graag verder.

 

Juli 2017