Skip to main content

In juni 2017 besloot het Europees Octrooi Bureau (EOB) dat er geen patenten meer verleend konden worden op klassiek veredelde planten. Eigenschappen van bijvoorbeeld groenten en fruit die via biologische processen worden ‘verbeterd’ waren niet langer patenteerbaar.

In lijn met dit besluit heeft EOB op 30 oktober jl. ook het patent van Monsanto op de broccoli met een lange steel verworpen. Deze broccoli, die door zijn lange steel machinaal geoogst kan worden, zou het resultaat van ‘pure klassieke veredeling’ zijn en daarom niet langer patenteerbaar. Dit was, voor zover bekend, het eerste patent op een natuurlijke eigenschap dat sinds de in 2017 gewijzigde patentwetgeving herroepen is.

Op 5 december jl. lijkt de Kamer van Beroep van het Europees Octrooi Bureau (EOB) echter een streep te zetten door de in 2017 gewijzigde patentwetgeving en de beslissing van het EOB om geen patenten meer te verlenen op natuurlijke eigenschappen van planten. Het oordeel van de Kamer van Beroep werd uitgesproken in de zaak van Syngenta Participations AG tegen het EOB. Een zaak waarin de Examining Division een eerder octrooiaanvraag van Syngenta voor een nieuw ras van paprikaplanten op basis van de gewijzigde patentwetgeving had geweigerd. Ten onrechte, volgens de Kamer van Beroep.

Het mondelinge besluit van de Kamer van Beroep was vooral gebaseerd op artikel 164(2) van het Octrooiverdrag, dat bepaalt dat in zaken – waarbij uitvoeringsregels in strijd zijn met een verdragsartikel – het artikel zelf altijd voorrang heeft. Volgens de Kamer was de gewijzigde patentwetgeving kortom gebaseerd op een gebrekkige wettelijke grondslag waardoor deze als nietig wordt beschouwd en derhalve niet hoeft te worden nageleefd.

Of het daardoor toch weer mogelijk is om octrooien aan te vragen op groente- en fruitsoorten die via veredeling zijn ontstaan, is nog niet geheel duidelijk. De Kamer sprak zich begin december mondeling uit, en een schriftelijke bevestiging mét uitleg moet nog volgen. Dan zal ook pas duidelijk worden wat de Kamer precies vindt en wat de reikwijdte van de uitspraak zal zijn. Vervolgens is het aan het EOB om te bepalen wat zij met de uitspraak gaat doen.

Zodra de schriftelijke beslissing beschikbaar is, zullen wij u hieromtrent nader kunnen informeren.

Meer informatie

Heeft u al vragen over dit onderwerp? Wilt u meer informatie omtrent de bescherming van Intellectueel Eigendom? Neem dan contact op met een van onze IE-specialisten of een van onze advocaten van team Food & Agri. Zij zijn u graag van dienst.