Skip to main content

Waar etenswaren worden verbouwd en verkocht is het van groot belang dat het transport van deze waren zorgvuldig gebeurt. Het distributienetwerk is een integraal onderdeel van de Food & Agri sector. Voor de wijze waarop organisaties het transport dienen in te richten zijn op nationaal- en Europees niveau diverse normen gesteld. Een van de organisaties die per branche normen ontwikkelt is het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN). Diverse belanghebbenden binnen een specifieke bedrijfstak  maken vrijwillig diverse afspraken over een product, dienst of proces. De belanghebbende partijen vormen gezamenlijk de normcommissie, hierin wordt de norm ontwikkeld. NEN begeleidt de normcommissie en heeft daarin een adviserende en faciliterende rol.

Het afgelopen jaar heeft de groep internationale belanghebbenden in de Landbouw en Levensmiddelen sector samengewerkt aan een nieuw document voor voedselveiligheid. Dit document is gepubliceerd op 4 januari 2017. Het document (NTA 8059) bevat de hygiëne-eisen in een basisvoorwaardenprogramma voor transport en opslag. Deze normen gelden als aanvulling op de reeds bestaande normen voor transport- en opslagpraktijken (FSSC 22000).

Bedrijven die goederen transporteren of opslaan zijn verantwoordelijk voor deze processen en dienen de veiligheid van de producten te kunnen garanderen. Het basisvoorwaardenprogramma is bedoeld om te gebruiken voor het beheer van systemen die zijn ontworpen ter ondersteuning van de normen voor transport en opslag. Het bevat bepalingen omtrent faciliteiten, hygiëne, de uitvoering van het transport en de gebruikte uitrusting. De basisvoorwaarden zijn gratis beschikbaar op www.nen.nl.

Meer informatie
Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met onze advocaten van de sectorgroep Food & Agri. Zij zijn u graag van dienst.

12 januari 2017