Skip to main content

Het Europees Octrooibureau (EOB) heeft definitief een streep gezet door het vestigen van een octrooi op veredelde planten. Dit is door de Grote Kamer van Beroep van het EOB op donderdag 14 mei 2020 besloten. Hiermee komt duidelijkheid over de situatie die geldt omtrent het patenteren van plantproducten en eigenschappen die ontstaan uit klassieke kweektechnieken, zoals kruising.

Onduidelijkheid Octrooi op planten binnen de EU en Nederland
In december 2018 publiceerde wij een artikel op onze website over de patent op groente- en fruitsoorten. De aanleiding van het artikel was de beslissing van het EOB over het patent van Monsanto op broccoli met lange steel. Deze broccoli, die door zijn lange steel machinaal geoogst kan worden, zou het resultaat van ‘pure klassieke veredeling’ zijn en daarom niet langer patenteerbaar. Dit was, voor zover bekend, het eerste patent op een natuurlijke eigenschap dat sinds de in 2017 gewijzigde patentwetgeving herroepen is.

De Kamer van Beroep van het EOB lijkt met de beslissing in december 2018 een streep te zetten door de gewijzigde patentwetgeving en de beslissing van het EOB om geen patent meer te verlenen op natuurlijke eigenschappen van planten. In de beslissing van de Kamer van Beroep van 5 december 2018 oordeelt de Kamer van Beroep dat het patent van Syntega Participations AG op een nieuw ras paprikaplanten ten onrechte niet is verleend. Volgens de Kamer van Beroep was de gewijzigde patentwetgeving gebaseerd op een gebrekkige wettelijke grondslag waardoor deze als nietig wordt beschouwd en derhalve niet hoeft te worden nageleefd. Dit zou betekenen dat patent op groente- en fruitsoorten die via veredeling zijn ontstaan, toch mogelijk is.

Deze uitspraak van de Kamer van Beroep heeft tot veel ophef geleid, aangezien dit betekent dat bepaalde biologische processen, zoals kruising van zaden en de producten die daaruit ontstaan, vatbaar zijn voor octrooi. Dit zou kunnen leiden tot een sterke monopolie positie binnen de markt van één specifieke teler of producent. Dit is niet wenselijk op natuurlijke producten. Dit kan de innovatie van nieuwe gewassoorten beperken. Daarbij komt dat voedselgewassen voor een ieder beschikbaar moeten zijn en de producten zijn oorsprong vinden in de natuur en daarmee uit zichzelf ontstaan. Daarom heeft men het aanvragen van patent op plantensoorten of eigenschappen die gewoon in de natuur voorkomen of door kruising zijn ontstaan, ongewenst gevonden.

Uitspraak Europees Octrooibureau
Om deze onduidelijkheid te doorbreken zijn door de President van het EOB begin 2019 vragen gesteld aan de Grote Kamer van Beroep van het EOB. Vanaf dat moment zijn de aanvragen voor een patent op veredelde plantensoorten opgeschort. De Grote Kamer heeft uitspraak gedaan op 14 mei 2020.

De Grote Kamer van Beroep heeft besloten dat het octrooi op veredelde planten niet mogelijk is. Hiermee is definitief een einde gekomen aan de onduidelijkheid over het patenteren van veredelde groente- en fruitsoorten. De beslissing werkt terug tot 1 juli 2017, maar geldt niet voor octrooien die voor die datum zijn verstrekt.

Tot slot
Hiermee is duidelijkheid gekomen over de vraag of plantenoctrooien mogelijk zijn. Het antwoord op deze vraag luidt ontkennend. Heeft u hierover vragen of wilt u hierover mee informatie ontvangen? Dan kunt u contact opnemen met Merel Lentjes, advocaten van het Team Food & Agri of met een van onze IE-specialisten.

Mei 2020