Skip to main content

Woensdag 22 mei 2019 heeft de hoogste bestuursrechter uitspraak gedaan over de omgevingsvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Leudal eerder heeft verleend voor een zogenaamde ‘Livar-varkenshouderij’ aan de Beekkant in Baexem. Een gezondheidsinstelling en omwonenden kwamen eerder tegen de omgevingsvergunning in beroep bij de rechtbank Limburg. Die gaf de gezondheidsinstelling en de omwonenden in april 2018 gelijk en oordeelde dat onvoldoende onderzoek was gedaan naar de gevolgen van geur voor de gezondheid van longpatiënten die in de nabijgelegen gezondheidsinstelling verblijven en dat vanwege deze reden onderzocht had moeten worden of een uitgebreider milieueffectrapport moet worden opgesteld. De rechtbank oordeelde dat het gemeentebestuur een nieuw besluit op de vergunningaanvraag voor de Livar varkenshouderij moet nemen.

Na de uitspraak van de rechtbank heeft het gemeentebestuur in juli 2018 de omgevingsvergunning alsnog geweigerd omdat uit de nieuwe berekening van de geurbelasting blijkt dat de geldende geurnormen zullen worden overschreden. Hierdoor kunnen zich belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu voordoen.

De veehouder is tegen die uitspraak van de rechtbank in hoger beroep gegaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Ook heeft de veehouderij beroep aangetekend tegen het weigeringsbesluit.

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft vandaag geoordeeld dat het hoger beroep van de veehouder ongegrond is. Dat betekent dat de rechtbank volgens de hoogste bestuursrechter het eerdere besluit van het gemeentebestuur terecht heeft vernietigd. Ook is de Afdeling bestuursrechtspraak van oordeel dat de aangevraagde vergunning terecht alsnog is geweigerd door de gemeente, omdat belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, onder meer op het gebied van endotoxinen, niet kunnen worden uitgesloten.

Team Bestuursrecht van Boels Zanders stond de gezondheidsinstelling bij in deze zaak.

 

23 mei 2019