Skip to main content

Vanwege de Coronacrisis stapte het onderwijs noodgedwongen massaal over op afstandsonderwijs. Met veel snelheid en flexibiliteit hebben onderwijsinstellingen de lessen online georganiseerd. Huiswerk wordt via digitale leeromgevingen aangeboden, lessen en examens vinden plaats via beeldbellen en/of proctoring (digitale surveillance bij tentamens of toetsen).

Mooie digitale oplossingen in een crisissituatie. Wel krijgen we steeds vaker vragen of deze oplossingen AVG-proof zijn. Welke impact kunnen de verschillende online tools hebben op de privacy van leerlingen en studenten? En ook, welke beschermende maatregelen dienen te worden getroffen door de onderwijsinstelling?

AVG-proof?

Als onderwijsinstellingen online tools gebruiken, zijn zij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens middels deze tools. Zij worden geacht bekend te zijn met de privacy risico’s en ze moeten er voor zorgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen kunnen vallen. Dat bepaalt de privacywetgeving.

Maar hoe bereik je dit nu als onderwijsinstelling? Hierna volgt een aantal tips:

  • Maak bij iedere inzet van digitale middelen zorgvuldige afwegingen. Ga na of de inzet van bepaalde tools nodig is of dat er een voor de privacy minder ingrijpend alternatief mogelijk is;
  • Is het echt noodzakelijk? Zorg dan dat u als onderwijsinstelling de aanbieder van een digitaal systeem zorgvuldig selecteert en dat u met hem een verwerkersovereenkomst sluit waarin u hoge eisen stelt aan het gebruik en de beveiliging van de data;
  • Informeer leerlingen, studenten, docenten en de ouders van minderjarige kinderen in begrijpelijke taal over wat er met hun gegevens gebeurt en waarom en hoe hun persoonsgegevens worden beschermd;
  • Gebruik de gegevens vervolgens niet voor andere doeleinden en wis alle gegevens direct als deze niet meer nodig zijn.

Meer informatie
Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met de privacy advocaten van ons team Onderwijs. Meer informatie over privacy en de inzet van digitale middelen in het onderwijs is ook te lezen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

12 mei 2020