Skip to main content

De aanhoudende weigering van een werknemer zijn LinkedInprofiel in overeenstemming te brengen met zijn functie als Accountmanager kwam hem duur te staan. De rechter oordeelde dat hij de redelijke instructies tot aanpassing van het profiel van zijn werkgever had moeten opvolgen (Rb Midden-Nederland 06-03-2018). Nu werknemer dat niet heeft gedaan, is het ontslag op staande voet terecht gegeven.

Leugentje om bestwil?
Deze werknemer was aanvankelijk Accountmanager bij dit bedrijf, maar switchte naar de functie van (Online) Sales, Marketing & PR consultant. Na enige tijd wijzigde werkgever de functie weer naar Accountmanager. De werknemer accepteerde de functiewijziging.

In de periode daarna werd de werknemer herhaaldelijk aangesproken op zijn functioneren als Accountmanager. Hij vond de geuite kritiek echter niet terecht. Uiteindelijk hebben werkgever en werknemer onderhandeld over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De werknemer solliciteerde in de tussentijd en liet in zijn LinkedInprofiel staan dat hij dat de functie van Sales, Marketing & PR consultant bij deze werkgever vervulde. Hij wilde namelijk voor recruiters vindbaar zijn voor een marketing en sales functie.

Ondanks herhaald verzoek van de werkgever en een uiteindelijke sommatie het LinkedInprofiel in overeenstemming te brengen met de waarheid, weigerde de werknemer en liet nog steeds in de kopregel van zijn LinkedInprofiel de oude functie staan. Dit leugentje om bestwil werd door de rechter niet geaccepteerd.

Dringende reden voor ontslag
De aanhoudende weigering van de werknemer de redelijke instructie van zijn werkgever op te volgen, namelijk het in overeenstemming brengen van zijn LinkedInprofiel met zijn functie als Accountmanager, leidde tot een dringende reden.

Voldoende duidelijk was dat de werkgever met zijn instructies de bedoeling had het gehele LinkedInprofiel, waaronder ook de kopregel bij de profielfoto, overeenkomstig de werkelijke functie te brengen. De werkgever hoefde niet te blijven accepteren dat de werknemer zich naar buiten toe bleef presenteren als verantwoordelijk voor de marketing en PR van het bedrijf.

Niet ernstig verwijtbaar
De kantonrechter overwoog dat het gedrag van de werknemer opzettelijk en kinderachtig was, maar wel plaats vond tegen de achtergrond van onderhandelingen over het einde van de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever. Dat betekende volgens de rechter dat de werknemer niet ernstig verwijtbaar heeft gehandeld en daarom wel recht heeft op de transitievergoeding.

Conclusie
Een werkgever mag van een werknemer verlangen dat deze in zijn LinkedInprofiel de juiste functie vermeldt, ook na een uitdiensttreding. Daarnaast blijkt uit deze uitspraak dat de redelijke werkinstructies zich niet alleen tot de (inhoudelijke) werkzaamheden hoeven te beperken en dat het niet opvolgen van redelijke werkinstructies terecht tot een ontslag op staande voet kan leiden.

Een terecht gegeven ontslag op staande voet betekent evenwel niet dat de transitievergoeding niet verschuldigd is. Mede om deze reden is een ontslag op staande voet niet zonder risico’s.

Heeft u een weigerachtige werknemer of loopt u anderszins tegen vragen aan? Neem dan gerust contact op met een van onze arbeidsrechtspecialisten, zij zijn u graag van dienst.

Juni 2018