Skip to main content

Omgevingswet kan door volgens plan

In de begroting van het ministerie van BZK staat dat er 90 miljoen euro beschikbaar is gemaakt voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet en het digitaal stelsel. Dat betekent dat de planning op schema blijft lopen; alles blijft gericht op de inwerkingtreding en implementatie per 1 januari 2021. Dat doet BZK samen met alle decentrale overheden op basis van het ‘Bestuursakkoord implementatie Omgevingswet’ uit 2015 en de daarbij gemaakte financiële afspraken.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over dit onderwerp of heeft u vragen, neem dan contact op met team Bestuursrecht.