Skip to main content

De Europese privacy toezichthouders hebben zich uitgesproken over privacy op de werkvloer. Dit mede naar aanleiding van nieuwe technologieën die het systematisch kunnen verwerken van persoonsgegevens van werknemers vergemakkelijken.

De opinie van de zogenaamde Artikel 29-werkgroep (het onafhankelijke advies- en overlegorgaan van Europese privacy toezichthouders) verschaft onder meer handvatten voor het beschermen van de privacy van werknemers terwijl tegelijkertijd de balans met de belangen van werkgevers wordt onderzocht. De Artikel 29-werkgroep heeft de belangrijke taak om een uniforme toepassing van de privacy wetgeving te stimuleren binnen de verschillende lidstaten. De opinie is hier te raadplegen. Binnenkort nog meer hierover.

Wil u nog meer weten  over de inwerkingtreding van de Europese privacy verordening in 2018? Klik hierOf neem contact op met een van onze arbeidsrecht advocaten.