Skip to main content

Sinds 1 mei 1995 geldt in Nederland de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding. Ongeacht het huwelijksvermogensregime dienen de tijdens de huwelijke periode opgebouwde ouderdomspensioenaanspraken bij scheiding te worden verdeeld; beide ex-partners hebben wederzijds recht op de helft van het opgebouwde pensioen. Van de standaardregeling kan bij huwelijkse voorwaarden of convenant worden afgeweken.

De wet wordt thans geëvalueerd. Een tussenstand, zo blijkt uit een brief van Staatssecretaris van Sociale Zaken van 13 juni 2017, toont aan dat het dramatisch gesteld is met de bekendheid van de regeling en de toepassing daarvan. Slechts in 30 tot 50% van het aantal scheidingen is de pensioenverevening via de pensioenuitvoerders geregeld.

De regeling blijkt ook bij “scheidingsprofessionals” niet (goed) bekend te zijn. Dat zou niet mogen …  De familierechtadvocaten van Boels Zanders hebben alle kennis met betrekking tot pensioen(-verevening) in huis. Zij adviseren u graag over al uw vragen rondom pensioen.

Heeft u vragen over dit thema: wij adviseren u graag hierover.

Juni 2017