Skip to main content

Al eerder verscheen er op onze pagina een artikel over de mogelijkheid smaak auteursrechtelijk te beschermen. Onlangs publiceerde het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een uitspraak  (ECLI:NL:GHARL:2017:6697) waarin de vraag of de smaak van een product auteursrechtelijke bescherming geniet, opnieuw aan de orde kwam.

Casus
Levola Hengelo is een vennootschap die zich bezighoudt met de productie en verhandeling van verse levensmiddelen. Smilde produceert levensmiddelen die zij onder eigen merk op de markt brengt.

Levola heeft in 2011 alle (intellectuele eigendoms-)rechten met betrekking tot de productie van het product Heksenkaas overgenomen van de bedenker. Daarbij is het volledige en exclusieve auteursrecht met betrekking tot receptuur, de bereidingswijze en de smaak zintuigelijke kenmerken, aan Levola overgedragen.

Sinds januari 2014 produceert Smilde voor een supermarktketen een product genaamd ‘Witte Wievenkaas’, met dezelfde kenmerken als de Heksenkaas van Levola. Volgens Levola werd met dit product inbreuk gemaakt op haar auteursrecht. Zij is een een procedure gestart waarin zij heeft aangevoerd dat de smaak van het product Heksenkaas een eigen intellectuele schepping is van Levola en als “werk” in de zin van artikel 1 Auteurswet bescherming geniet.

De rechtbank deelde het standpunt van Levola niet en heeft in eerste aanleg de vorderingen van Levola afgewezen. Volgens de rechtbank had Levola onvoldoende gesteld welke elementen of combinatie van elementen van de smaak van Heksenkaas leiden tot het eigen, oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel van de maker. De Heksenkaas bleek te zijn opgebouwd uit onder meer de basis ingrediënten roomkaas, knoflook en peterselie en het is naar de mening van de rechtbank een volstrekt voor de hand liggende keuze om nog andere kruiden toe te voegen.

Prejudiciële vragen
Levola is tegen dit vonnis van de rechtbank in beroep gegaan bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. In deze procedure is door Smilde onder meer aangevoerd dat binnen het geldende Unierecht een auteursrecht op smaak niet mogelijk zou zijn. Nu hieromtrent bij het Hof onduidelijkheid bestaat, heeft zij het Europese Hof van Justitie hierover prejudiciële vragen gesteld. We zijn thans nog in afwachting van de uitleg van het Hof van Justitie en of  het Unierecht zich ertegen verzet dat de smaak van een voedingsmiddel auteursrechtelijk wordt beschermd.

Het auteursrechtelijk beschermen van smaak is dus niet zondermeer mogelijk. Vooralsnog is het afwachten op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie, uiteraard houden wij u van de de ontwikkelingen op de hoogte.

Meer informatie
Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Merel Lentjes of een van de andere advocaten van team Food & Agri of met een van onze IE-specialisten. Zij zijn u graag van dienst.

September 2017