Overeenkomst en algemene voorwaarden

Een goed contract met algemene voorwaarden zorgt voor een gezonde relatie met uw klanten of leveranciers. Een duidelijk contract voorkomt discussie over de uitleg daarvan op een later moment. Daarnaast kunnen bepaalde risico’s daarin worden uitgesloten of juist worden afgewenteld bij uw afnemer of leverancier. Voor een meer algemene toelichting waarom een commercieel contract belangrijk is voor uw organisatie verwijzen wij u graag naar onze pagina commerciële contracten.

Het leveren van producten in de Food & Agri branche vraagt om aanvullende voorwaarden. Veelal is sprake van verkoop- en levering van bederfelijke waren of producten waaraan strikte kwaliteitseisen zijn gesteld. Het is aan te bevelen hiervoor aandacht te hebben in de commerciële contracten. Kortere klachttermijnen en risico-overdracht na levering in algemene voorwaarden zijn daarbij aan te bevelen. Hetzelfde geldt voor het voorkomen en beperken van het risico op schade bij het leveren van een product dat onverhoopt niet aan de gestelde voorwaarden voldoet.

Uw algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zullen op orde moeten zijn. Voor de continuïteit van uw bedrijf kan het essentieel zijn om daarin uw aansprakelijkheidsrisico’s te beperken.

Wat kunnen wij voor u doen?

De advocaten van Team Food & Agri hebben een risicoscan ontwikkeld, waarbij wij tegen een vast tarief de verschillende commerciële contracten binnen uw organisatie beoordelen. U ontvangt van ons een rapport met daarin onze bevindingen en aanbevelingen. Zo weet u zeker dat garanties, aansprakelijkheidsbeperkingen en zekerheden binnen uw onderneming goed zijn geregeld.

Wilt u meer informatie over de commerciële contracten die u in deze branche het beste kunt gebruiken en de dienstverlening van Boels Zanders? Neem dan contact op met Ralph Geelen of één van onze advocaten van Team Food & Agri.