Overheidsaansprakelijkheid

Het is mogelijk dat iemand schade lijdt als gevolg van handelingen of besluiten van de overheid. Denk daarbij aan omzetschade vanwege onbereikbaarheid van een bedrijf bij wegwerkzaamheden of waardevermindering van grond door een nieuw bestemmingsplan. In bepaalde gevallen is het mogelijk om een verzoek om schadevergoeding om nadeelcompensatie in te dienen bij het desbetreffende overheidsorgaan.

Wat kunnen wij voor u doen?

Team Food & Agri kan voor u beoordelen in hoeverre u bij bepaalde situaties in aanmerking kan komen voor een tegemoetkoming van de overheid.